Indsatsområder

De overordnede indsatsområder, som Børne- og undervisningsministeriet beslutter, vil også i skoleåret 2021-22 omhandle:

  • Eksamenskarakterer
  • Løfteevne
  • Dropout
  • Trivsel
  • Gennemførsel

Hertil kommer de lokale indsatsområder, som vi har valgt for skoleåret:

  • Eksamenstræning som opmærksomhedspunkt
  • Gymnasiets organisation i relation til de 3 fokusområder
  • Evaluering og feedback

Det lokale indsatsområde Eksamenstræning handler om at forventningsafstemme hele prøveforløbet med fokus på overgang fra grundskole til gymnasium samt ikke mindst at afdække hvor dybt de ældre årganges manglende eksamenstræning stikker.

Alle undervisere er involveret fra starten af semesteret, således at indsatsen bliver procesorienteret og fagligt udbredt.

Det andet lokale indsatsområde knytter sig til BGs Personalehåndbog og dens afspejling af BGs fokusområder og struktur. Målet er at sikre en organisationsform med et sæt spilleregler, der er i overensstemmelse med vores ønske om den ideelle, fleksible struktur for BG. De tre fokusområder skal gennemstrømme vores arbejde med den nye struktur, BGs kultur og undervisningsmiljø. Orientereringsaftenen (januar 2022) bliver en slags tryktest for den nye organisationsforms bæredygtighed.

Det sidste lokale indsatsområde er evaluering og feedback og fortsættes dette skoleår, fordi vi ovenpå Corona-perioden har gjort en række erfaringer med vurderingssamtaler som erstatning for egentlige eksaminer. Disse erfaringer skal vi samle op på og supplere med yderligere professionalisering af feedback-samtalen gennem udbygning af lærernes samtalekompetencer.

Ang. evaluering og de lokale indsatsområders placering i BGs kvalitetssystem se mere her

 

PS/sept. 2021