Om BG

Det lille gymnasium med den store effekt.

Brøndby Gymnasium er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en gymnasial uddannelse i form af den 2-årige HF og den 3-årige STX. Begge uddannelser kan udvides med et ekstra år, f.eks. ifm. Team Danmark godkendelse. Gymnasiet er ungt, bare 14 år gammelt og ligger på Brøndby Stadion i et åbent og imødekommende nybyggeri med bl.a. Danmarks Idræts Forbund, Team Danmark og Brøndbyernes IF som naboer. 

Gymnasiet er en vigtig brik i Brøndby Kommunes visioner for det regionale udviklingsprojekt, Sportsbyen. 

Såvel gymnasiet som omgivelserne summer af liv, fysisk aktivitet og professionel sportsudøvelse. 70 % af gymnasiets elever er særligt idrætsaktive og knap 20% er TeamDanmark atleter. Med Brøndbymodellen har gymnasiet udviklet velfungerende rammer for, at uddannelse og sport går hånd i hånd. Morgentræning er indlagt i skemaet, moduler og prøver tilrettelægges med stor fleksibilitet, forbund og klubber er samarbejdspartnere, frisk frugt er tilgængelig hele dagen og alle skolens klasser spiser sund frokost sammen i gymnasiets kantine. 

Brøndby Gymnasium udbyder desuden faget idræt på alle niveauer og er sammen med Slagelse Gymnasium ene om at tilbyde idræt på A-niveau.

Gymnasiet har ekstra fokus på IT. En del af gymnasiets almendannende og studieforberedende formål består i digital dannelse, hvor eleverne i praksis lærer at begå sig via forskellige medier og på forskellige platforme. En fast bestanddel af lærernes kompetenceudvikling er rettet mod IT, hvorved de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler bliver en integreret del af undervisningen. På den måde kan den enkelte lærer bedst muligt hjælpe eleverne og sikre variation i undervisningen, ligesom det bliver muligt at understøtte såvel idrætsaktive som ikke idrætsaktive elever, der har brug for virtuel undervisning på tidspunkter, hvor de ikke er fysisk til stede på skolen. 

Brøndby Gymnasium har stor søgning til faget informatik på C og B-niveau, idet alle skolens elever har informatik på mindst C-niveau. Gymnasiet tager der igennem ansvar for udvikling af elevernes digitale kompetencer og dannelse.

Gymnasiets størrelse med omkring 250 elever fordelt på 10 klasser skaber en tæt og hyggelig atmosfære, hvor alle kender hinanden på tværs af køn, årgange og studieretninger. Brøndby Gymnasium er et lille, trygt gymnasium, hvor vi tager ansvar for vores egen og hinandens læring såvel fagligt som socialt. Gymnasiet har fokus på nærhed.

Nærhed udtrykker den følelse, eleverne skal opleve ved at gå på gymnasiet. Det gælder både i relationen lærer-elev og elev-elev (på tværs af årgange). Nærhed handler altså om ”varme” relationer, hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Nærheden skal endvidere ligge i elevernes udvikling i form af støtte til og opbakning af hver eneste elevs faglige udvikling og dannelse. Læreren er nærværende og vidende om elevens faglige udvikling og læreren er dialogindbydende.