Publiceret 16-06-2021 af Pia Sadolin

Røgfri skole - uden tobak

Med det kommende skoleår indføres et tobaksfrit gymnasiemiljø.
Det betyder, at der ikke må indtages nikotinprodukter på gymnasiets område - overhovedet - fra og med det kommende skoleår. Loven træder i kraft 31. juli 2021.

De strammere regler er baseret på den sundhedsmæssige risiko, brug af nikotin medfører.
Samtidig er brugen af snus eksploderet, hvilket har øget fokus på alternativer til røgtobak.

Hvilke udfordringer rejser den strammere lovgivning på området for BG?

Vi må se i øjnene, at BG ift. brug af snus har en udfordring med den nye lovgivning, idet det handler om at ændre en kultur.
Vi kan konstatere, at lovgivningen gør det strafbart at overtræde forbuddet mod brug af tobaksprodukter inkl. snus, både i undervisningstiden og ifm. andre aktiviteter på gymnasiet.
 
Vi er nødt til at have tydelige retningslinjer for sanktioner både ift. konkret overtrædelse og medfølgende sanktion - se vores studie- og ordensregler.
Vi bør overveje tilbud om afvænning, evt. med en tobakskonsulent.

Processen
Der har været afholdt møder i foråret mellem ledelse, elevråd og lærerrepræsentanter samt med deltagelse af konsulent fra Kræftens Bekæmpelse for at planlægge indsatsen omkring de skærpede retningslinjer vedr. nikotin og særligt snus.

Vi har aftalt en proces, der indebærer:

  • Tilpasning af studie- og ordensreglerne i overensstemmelse med tobaksfrit gymnasiemiljø.
  • Workshop, 19.8., om nikotinafhængighed for Elevrådet, med særlig vægt på snus.
  • Udpegning af elevrollemodeller, både elever, der selv har været nikotinafhængige (snus) og elever, der aldrig har benyttet tobaksprodukter.
  • Fællesdag, 30.8. i 3. og 4. modul, med oplæg, efterbehandling og events, hvor der særligt vil være fokus på: 
  1. Kroppens påvirkning af tobak og særligt snus
  2. Myter om snus
  3. Afhængighed af snus og hvordan man holder op

Det er klart, at den nye 1. årgang allerede vil være bekendt med forbuddet for såvidt eleverne kommer fra grundskoler og efterskoler. Idet forbuddet for disse skoler trådte i kraft ved årsskiftet.

Udfordringen for os vil især være de ”gamle elever”, der har opbygget en afhængighed af primært snus og den dertil hørende kultur. Udfordringen vil ift. disse elever være at få skabt en konsensus og fælles bestræbelse omkring understøttelsen af en tobaksfri skole.

I den bestræbelse vil Elevrådet og elevrollemodellerne spille en meget vigtig rolle.

På BG har vi aldrig haft udfordring med cigaretter, så ret beset bør opgaven være overkommelig. Det er ”kun” snusen, vi skal have bugt med.

Pia Sadolin
Juni 2021

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook