Publiceret 21-05-2021 af Pia Sadolin

Nyt fra BG, fredag den 21.5.2021

Hovednyheden må være:

Vi kan afholde fælles dimission for alle afgangsklasserne den 25. juni :-)

I stedet for 4 gange dimissioner, én for hver afgangsklasse, er det blevet muligt at holde en stor fælles begivenhed, hvor eksamensbeviserne kan overrækkes og huerne kastes op i luften af alle 100 studenter på én gang.

Jeg glæder mig til at køre med alle 4 studentervogne over til Rådhuset, se studenterne danse i Rådhushaven og vinke farvel til dem, når de kører ud på deres vogntur.

Vi skal genplanlægge det hele, men det gør vi som sædvanlig gerne for at skabe den bedste ramme sammen med studenterne om deres dimission.

Og i dag har vi så taget hul på eksamen, skriftlig dansk - uden at have fejret sidste skoledag. Det er ikke hensigtsmæssigt med stor fælles afslutning for 3.g’erne og 2.hf’erne, hvis det indebærer risiko for smittespredning. Vi venter klogeligt med fejringer til studentereksamen er i hus.

Årets eksamensperiode er en blandet affære med eksamen og undervisning mikset ind i hinanden.

Den politiske intention med genåbningen har klart været at sikre, at eleverne skal genvinde evt. tabt faglighed med nogle ugers intensiv fysisk undervisning i alle fag, uanset hvilke der er udtaget som eksamensfag med fysisk fremmøde. Og præcis dén intention får kæden til at hoppe af for især de kommende studenter.

De oplever et præstationskrydspres med kommende eksaminer, der skal afholdes fysisk og afsluttende fag, der er blevet ”corona-eksaminer” med konvertering af årskarakter til eksamenskarakter. Samtidig er alle elever tilbage igen med de sociale udfordringer, det også giver for den enkelte.

Vi har valgt at lytte til afgangselevernes bekymring og bedt lærerne om, som fagprofessionelle og med ledelsens fulde opbakning, at tage en samtale med klasserne/holdene, om hvordan de sidste ugers undervisning og eksamenstræning bedst kan gribes an. Vi er alle opmærksomme på, at kun ganske få af vore afgangselever har været til fysisk eksamen med ekstern censor i deres gymnasietid og det gør ikke de forestående 3 mundtlige eksaminer mindre skræmmende. Hertil kommer, at næsten halvdelen af 3.g’ernes studietid og hele 2.hf’ernes studietid har været domineret af corona-pandemien. De har kort sagt brug for at vi tager hensyn.

Med nærvær som vigtigt fokusområde er det afgørende for os, at elevernes bekymringer bliver hørt og handlet på. Parallelt hermed skal vi som uddannelsesinstitution sikrer, at elevernes uddannelsesforløb dokumenterer et højt fagligt udbytte og det skal eksaminerne bl.a. underbygge. Ved at lade lærerne vurdere, hvordan vi bedst sikrer faglighed og frugtbare eksamensoplevelser sammen med eleverne, tror vi på, at alle elever kommer godt i mål med årets studentereksamen.

Nu er der fælles dimission og studentervogntur at se frem til.

Selvom de kommende studenter fylder meget, har vi også fornøjelsen af at have alle de andre elever fuldt tilbage igen. Og det er dejligt. 1.g’erne har arbejdet hårdt med deres DHO - delvis hjemme, delvis på skolen. 1.h afvikler deres interne NF-eksamen, mens dette skrives, som første skridt inden den enkeltfaglige eksamen med ekstern censor i biologi.

2.g’erne kan se frem til en enkelt mundtlig eksamen og skal derudover sikre sig gode årskarakterer i de øvrige afsluttende fag.

Forhåbentlig kan alle se frem til et kommende mere normalt skoleår. Den 16.6. åbner vi dørene for et (begrænset) arrangement for de kommende første årgangselever og næste års tutorer er allerede i fuld gang med forberedelserne. Det forlyder, at de har mange originale ideer, så næste skoleårs intro bliver helt exceptionel. Det kommende skoleårs 2.g’ere, 2.hf’ere og 3.g’ere skal nok blive nogle stærke elever, der fortsætter deres uddannelse med nogle helt usædvanlige skoleerfaringer i rygsækken.

Vaccinerne står for døren, det er ved at være gymnasieelevernes tur og det er måske værd at gøre opmærksom på, at man lige bør overveje, hvornår man lader sig vaccinere. Det er måske ikke lige op til den afsluttende eksamen, at man skal tage imod stikket, da der er en lille risiko for, at man bliver småskidt et par dage. Tjek f.eks. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for bivirkninger for at være på den sikre side.

Afslutningsvist vil jeg tilføje, at nogle nok ville mene, at hovednyheden er Brøndbys sejr over AGF i går. Brøndby IF ligger dermed nr. 1 og kæmper for guldet på mandag :-)

Rigtig god Pinse.

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook