Publiceret 21-02-2024 af Karina Norqvist Nielsen

Kjeld Rasmussens Rejselegat

Kjeld Rasmussens Rejlegat blev oprettet i forbindelse med forhenværende borgmester i Brøndby Kommune, Kjeld Rasmussens 90 års fødselsdag.

Legatet tjener til minde om Kjeld Rasmussens uovertrufne arbejde og store resultater for Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF.

Legatets formål er, at støtte unges studie- og sportsaktiviteter. Ansøgere skal være under 18 år og opfylde mindst to af følgende kriterier:

  1. Bosat i Brøndby Kommune.
  2. Medlem af og aktiv sportsudøver i en af Brøndby Kommunes idrætsforeninger.
  3. Under uddannelse på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i Brøndby Kommune.

Der kan ansøges om støtte til studieophold, så elever i uddannelsesforløb kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Desuden kan der ansøges om støtte til sportsrejser og sportsophold, så medlemmer af idrætsforeninger kan deltage i eksempelvis træningslejre og turneringer.

Personer der bliver betalt for at være sportsudøvere kan ikke opnå støtte fra legatet. Ansøgning kan fremsendes af enkeltpersoner idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner med den krævede tilknytning til Brøndby Kommune.

Der kan maksimalt ansøges om 3000 kr. pr. person, og deadline for ansøgninger er henholdsvis 1. april og 1. september.

Legatet administreres af foreningen BIF’ s Venner, som er en almennyttig forening med det formål at understøtte aktiviteter for Brøndbyernes IF. Ansøgere godkendes af legatetudvalget, som vælges på BIF’s Venners generalforsamling. 

Ansøgningen til Kjeld Rasmussens rejselegat hentes her og indsendes til BIF’ s Venner på mail info@bifs-venner.dk senest 1. april 2024. 

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook