Publiceret 19-12-2023 af Pia Sadolin

Nyt Fra Brøndby Gymnasium 15.12.2023

Med kun 9 dage til juleaften, begynder juletravlheden at kunne mærkes. De sidste skriftlige afleveringer skal i hus og i næste uge afvikles 2.h’s interne eksamen i KS. Jeg har fornøjelsen at skulle censurere sammen med de 3 lærere, der har undervist klassen i historie, samfundsfag og religion. Juleferien skal 2.h bl.a. bruge på forberedelse af den mundtlige eksamen i religion. I dag tager 3.g’erne hul på SRPs mange spændende fagkombinationer, så juleferien kan bruges på idéudvikling af mulige SRP-emner. Så her taler vi i stigende grad om ”den forsømte juleferie” :-)

Du har fået ny digital post fra Midt- og Vestsjællands Politi var beskeden i min mailbakke. Det er altid med rystende hænder og hurtige bladringer i synderegisteret over fartovertrædelser, jeg åbner sådan en mail. Heldigvis var det en omsorgsfuld opfordring fra politiet til at julesikre sin bolig mod indbrud. Og ikke mindst til at etablere et stærkt naboskab til gensidig hjælp.

Omsorgsfuldhed for hinanden og etablering af stærke fællesskaber er værdier, som ikke mindst julemåneden accentuerer. Vi forventer at være ekstra meget sammen og nærværende i denne tid.

Kontoret vrimler hver dag med forventningsfulde elever, som byder ind på dagens kalenderspørgsmål og håber på at vinde en kalendergave for rigtigt svar. Dagens spørgsmål lød: hvilken station tror rektors barnebarn, James på 2, at hans mormor bestyrer. Med tre svarmuligheder: Brandst., togst. eller politist. Der var rigtig mange svar :-) En hyggelig og samlende tradition, så vidt mulig uden brug af google.


Og apropos google, så var det ugen, hvor STUK i samarbejde med og på initiativ af undervisningsminister MattiasTesfaye udsendte 12 anbefalinger til håndtering af mobiltelefoner og skærme på gymnasierne. Hovedbudskab: Luk og Sluk. Samtidig var Tesfaye ude i medierne for at undskylde (et socialdemokratisk adelsmærke), at flere ungdomsårgange havde været forsøgskaniner i et digitalt skærmrush.

Jeg har bedt én af BGs pionerer indenfor digitaliseringsfeltet om en kommentar til de 12 anbefalinger.

Steen Schjødt Christensen om STUKS anbefalinger:
”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i denne uge kommet med nye anbefalinger til brugen af digitale undervisningsmidler i gymnasiet. Mange af anbefalingerne har været brugt på Brøndby Gymnasium i lang tid. 

På Brøndby Gymnasium har vi siden gymnasiets start arbejdet med it i undervisningen, som en kerneressource til at skabe bedre, mere varieret og struktureret undervisning for vores elever.  

Analoge undervisningsmidler som papir, plancher, tusser, post-it, og kridttavler bliver på Brøndby Gymnasium brugt i en frugtbar kombination med mobiltelefoner og skolens digitale læringsplatforme. For os vil det altid være planlægningen og gennemførelsen af en god undervisning, der bestemmer om de analoge virkemidler eller de digitale ressourcer skal bruges i modulerne. Og om de skal arbejde samme eller bruges hver for sig.

STUKS anbefalinger fokuserer meget på at begrænse skærmbrugen i undervisningen, men på Brøndby Gymnasium tjener computeren, som et meget vigtigt redskab til at skabe struktur og overblik over undervisningens indhold for vores elever. Det overblik kan en A4-mappe med papir og håndskrevne noter slet ikke konkurrere med. For lærerne er gymnasiets læringsplatform det centrale omdrejningspunkt for videndeling og udvikling af materiale til eleverne.

Anbefalingerne kredser også om at skabe mindre digital distraktion i undervisningen og om at hjælpe eleverne med at opnå bedre digital trivsel. For os på Brøndby Gymnasium er det ikke nye problemstillinger, men problemstillinger vi konstant forsøger at arbejde med i undervisningen og ved fælles skolearrangementer.

Internettet, computere, og mobiltelefoner skaber en lang række problemer, som er kompliceret at løse, men på Brøndby Gymnasium mener vi ikke, at løsningen er at slukke for den digitale teknologi, men derimod at blive bevidst om og hele tiden afprøve, hvordan vi integrerer teknologien. - Og selvfølgelig slukke for det digitale, når det giver mening.

Vi bliver alle - ikke kun gymnasiet - nødt til at klæde fremtidens unge på til at håndtere og bruge digital teknologi, så de bliver handlekraftige duelige samfundsborgere.”

Ovenstående udtrykker præcist BGs digitaliseringsstrategi, som vi har udfoldet i årevis. Jeg har i den forløbende periode overværet meget undervisning i forskellige fag og i forskellige klasser og min konklusion er, at lærerne sammen med eleverne på fortræffelig vis veksler mellem digitale og analoge læringsmidler i en grad, der ikke levner eleverne tid til at shoppe eller game, mens undervisningen finder sted. De har simpelthen for travlt med læringsaktiviteterne.

I løbet af januar får vi gennemarbejdet UMV’en (Undervisningsmiljøvurderingen) og af svarene vil vi kunne konkludere, om jeg tager helt fejl i min vurdering af undervisningen. Jeg ville være overrasket, hvis shopping, gaming og forstyrrelse af mobiltelefoner fylder meget hos eleverne i undervisningen. Fordi vi konstant arbejder med at lære dem, hvornår mobiler og computere må være i spil i undervisningslokalet og hvornår de ikke giver mening.

Som tidligere annonceret er der valg af forældrerepræsentant til bestyrelsen onsdag den 10.1., det kunne være interessant i den forbindelse at få en diskussion om forældretilgangen til digital teknologi i undervisningen (populært: mobiler og skærme).

Nyd weekenden og 3. søndag i advent.

Pia Sadolin

Rektor

 

Årets ATU-diplommodtagere – flot indsats :-)

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook