Publiceret 17-11-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium 17.11.2023

Uge 46 bøde på mange aktiviteter, som sammen tegnede en uge, der understreger BGs mange tilbud til eleverne.

Udover den daglige undervisning, som peger frem mod afsluttende eksaminer og studenterbeviser, leverer vi en vifte at ekstra tilbud, som både er planlagte og ude af vores skemalagte aktiviteter.

Torsdag havde Jasmin et fint tilbud til elever, der gerne ville pudse den matematiske form af. Ganske længe sad Jasmin helt alene og forberedte svar på matematiske spørgsmål og netop som rektor gik hjem, dukkede der en enkelt elev op, som gerne ville samtale med Jasmin om matematik. De havde 45 minutter med hinanden og enhver kan nok regne ud, at den elev gik stærkt matematik inspireret fra lektionen. Stærkt.

   
 

Samme dag havde vi haft det næsten obligatoriske besøg af brandvæsenet. Denne gang i forbindelse med røgudvikling i produktionskøkkenet - altså uden nogen skyld fra BGs side.

Mit barnebarn er begyndt at tro, at hans mormor arbejder på en brandstation, da jeg altid deler brandbilsbillederne med ham.
    
 

Meget mere planlagt var besøget af journalisterne Bo og Jesper, fra True Crime.

I en tætpakket sal tryllebandt de i timevis 4 klasser om deres research af to drabssager, der begge involverede drab på unge kvinder og et politiefterforskningsarbejde som ikke var helt så effektivt, som man kunne ønske.

Meget medrivende og interessant ift. hvor langt man som undersøgende journalist kan gå for at afdække et sagsforløb med døden til følge.


Ugen sluttede med en konference om dialogisk undervisning og projektbaseret undervisning.
Steen Beck, lektor ved SDU, havde et veloplagt indlæg om ydre og indre dialog. Og pointerede vigtigheden af at lære eleverne at lytte til hinanden, ytre sig med al den viden, de besidder (og tilegner sig) og at reflektere over alle de indtryk, informationer og ny viden, som de dagligt modtager i gymnasiet og i samværet med andre. Hans budskab var, at vi som undervisere ikke skal holde os tilbage fra at sætte rammerne for samtalen og dialogen og gav også en masse gode tips og tricks.
Efter Steen fulgte Nicolas Meunier, lektor på Frederiksberg HF. Det centrale for Nicolas er at skabe tillid gennem gode relationer, tydelighed gennem klart udstukne rammer og udarbejde idékataloger med materialer og undervisningsformer, vi véd fungerer. Ift. HF var der gode erfaringer med prøveeksaminer og semesteropgaver, hvor præstationen var i fokus.

De to oplæg var stærkt inspirerende og supplerede hinanden glimrende. Vi har fået både bekræftelse på, hvad vi gør godt og udfordringer til, hvad vi kan gøre bedre.
Nu skal vi hjem og have gang i den indre dialog.
 

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook