Publiceret 10-11-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra BG 10.11.2023

Vi mindedes 85 året for Krystalnatten i Tyskland, der blev signalet til en brutal og omfattende udryddelse af millioner af jøder i Europa.

Mindetoget sluttede foran Christiansborg, hvor vi til taler fra bl.a. statsminister Mette Frederiksen manifesterede det fælles ønske om, at Danmark skal være et land med plads til alle mennesker uanset herkomst. At mennesker, der lever i Danmark, kan leve trygt uanset religiøsitet, seksualitet, ideologi og etnicitet. Og at vold og terror aldrig kan accepteres.

Det var en meget værdig demonstration af stærke fælles værdier og jeg observerede deltagere fra alle etniske, religiøse og ideologiske grupper.

Jeg håber, vi her på BG kan udvise samme respektfulde tilgang til hinanden og altid søge samtalen fremfor afvisningen.

Vores nye første årgang har leveret en god indsats i grundforløbet. Der er blevet arbejdet seriøst med AP og NV og særligt det naturvidenskabelige grundforløb har rykket. Næsten en hel karakter blev grundforløbsprøven i NV løftet. Fra 7,2 sidste år til 8 i år.

Vi kan bl.a. se det afspejlet i den øgede interesse for STEM-fagene og valg af studieretning. Vi har fået en stor naturvidenskabelig studieretning i år.

Også hf-elevernes første interne prøve i NF – den naturvidenskabelige fagpakke – forløb rigtig fint vurderet på deres produkter. Trods en til tider kaotisk proces, viste elevernes fremlæggelser gode takter.

Forhåbentlig kan de gode faglige erfaringer omsættes direkte til trivslen i klasserummet, når de nye studieretningsklasser etableres.

Ud over 1. årgangs prøveaktiviteter er det også tydeligt, at der snart skal gives standpunktskarakter. Rigtig mange test gennemføres på alle niveauer og årgange. Så forkæl ”de små” derhjemme, hvis de ser lidt modløse ud. De har brug for kærlig forståelse :-)

Digital dannelse er almen dannelse understreger Mattias Tesfaye med henvisning til Regeringens satsning på teknologiforståelse i en række fag i grundskolen samt teknologiforståelse som valgfag i 7.-9- klasse. Det kan vi på BG kun erklære os enige i og med ansættelse af Rune Klarskov i informatik, sætter vi fokus på netop dannelses- og myndighedsaspektet i en digitaliseret hverdag. Vi er glade for den ekstra ressource, som informatikfaggruppen har fået med Runes start på BG.

Bevidsthed om stærke værdier og gode omgangsformer gælder både på de sociale medier og i det fysiske samvær.

Denne fredag byder frokosten på Smør-selv-dag. Det vækker både jubel og mishag. Tydeligvis afhængigt af om man er til det store kolde bord eller foretrækker anti-pasti og tapas. Men jeg skal understrege, at uanset om man har travlt med at komme ned i kantinen til frokost eller ikke har, gælder skiltet på elevatoren:

Jeg er altid villig til at indgå en aftale baseret på gips og krykker, men afviser blankt at give lov til benyttelse af elevatoren for at komme hurtigt til frokost :-)

Hav en dejlig weekend, hyg jer med Mortensaften og skulle der ligge nogle skriftlige opgaver, som venter på at blive lavet, så husk også, at brug af AI er snyd med mindre, læreren har givet lov til, at AI kan indgå. Spørg, hvis du er i tvivl eller lad simpelthen være. Indtil videre er AI ikke en del af ungdomsuddannelsernes curriculum. Indtil videre….

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook