Publiceret 27-10-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet 27.10.2023

Med kig til denne smukke efterårshimmel stod jeg her til morgen og tog imod de morgenfriske elever – og sekretærer og lærere.

1.g’erne skulle til latinprøve og 3.g’erne skulle til FF4-fremlæggelser, så smilende var lidt mere anstrengt end sædvanlig.

Sammen med Karina har jeg redigeret BGs antimobbe- og krænkelsespapir, som efter en høring i PR skulle justeres en ekstra gang, før det sendes videre til Elevrådet og derefter kan præsenteres på det næstkommende bestyrelsesmøde i december. Derefter vil jeg tage på turné i klasserne og præsentere vores antimobbe- og krænkelsespolitik sammen med en genopfriskning af BGs Studie- og ordensregler, der også er under gennemskrivning.

Det er indtrykket, at behovet for fælles retning ift. læringsmiljøet på BG er voksende, både blandt lærere og elever. 2 af skoleårets lokale indsatsområder er Kompetenceudvikling med fokus på relationsarbejde, tydelighed og klasserumsledelse samt Gentænkning af Studie- og ordensreglerne.

Det kunne ikke være mere relevant ift. den virkelighed, vi oplever.

BGs værdier: Med hensynet til den enkelte i fællesskabet, med fokus på tryghed som det lille sted, og med klare gennemskuelige forventninger til hinandens indsats, skal hele tiden italesættes og ikke mindst efterleves i hverdagen. Det lille gymnasium med den store effekt hviler på et grundlag af konsensus om kerneopgaven: At skabe et gymnasiemiljø, hvor undervisning, dannelse og fælles forpligtigelse muliggør høj kvalitet i uddannelsen for hver eneste elev.

Vi oplever, at tydelighed omkring at være gymnasieelev med alle de krav og forventninger, der stilles, er helt central. Og at mangel på tydelighed kan give modsatrettede reaktioner i klasseværelset og en adfærd, som ikke fremmer kerneopgaven. Derfor vil den kommende pædagogiske samling, medio november, handle om tydelighed ift. dialog og klasserumsledelse. Vi skal have (gen)etableret en skoledag, hvor vi kan regne med, at det, der er aftalt, bliver efterlevet. Frustrationer opstår, når billedet er mudret. Derfor skal vi have rene linjer. Til gavn for alle.

Et andet lidt mudret område er AI-debatten og ikke mindst AI’s udfordringer for afvikling af eksamen. Det fremgår helt klart fra Ministeriets side, at især ChatGPT er forbudt.

Til grund for det totale forbud ligger § 7 i bekendtgørelsen om regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse.”

Omkring 12 af BGs lærere plus ledelsen skal midt i november på kursus, hvor hovedvægten ligger på anvendelsen af AI-chatbots i undervisningen. Vi satser på, at kurset giver os en mere kvalificeret indsigt i mulighederne for læringsunderstøttende inddragelse af AI og en tilrettelæggelse af denne inddragelse, så eksamen uden AI er meningsfuld. Det bliver en interessant øvelse, al den stund eksamen skal afspejle undervisningspraksis. I både december og januar afholder vi vintereksamen for HF. Her vil forbuddet for alvor skulle stå sin prøve.

For at slutte Nyhedsbrevet i god lune, vil jeg minde om, at der næste fredag er vennefest på BG. Temaet er Halloween og der er premierer i form af 2 biografbilletter til de 2 bedst udklædte. Så gang i billetkøbet og kreativiteten. Det bliver rigtig sjovt. Festudvalget er i hopla.

Jeg vil slutte med et tankevækkende minde fra Jens’ og min studietur med 2.h for ½ år siden, hvor vi besøgte Imperial War Museum i London:

(plakat fra 2003)
(Plakat fra 2003)

 

God weekend
Pia Sadolin

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook