Publiceret 13-10-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium, oktober 2023

Så er der efterårsnyt fra BG.

Hele ugen har vores pedel støttet Kræftens Bekæmpelses kampagne og samtidig gjort god reklame for BGs T-shirt.

2.s har netop gennemført en flot BG-festival og har dermed støttet Brøndby Kommunes ”Bevæg dig for livet”-strategi ift. elever i grundskolen.


1.g’ernes valg af studieretning er næsten på plads og fordelingen ser positiv ud, for så vidt gælder at vi har en næsten lige fordeling på 3 studieretningsklasser: en naturvidenskabelig, en idræt A og en engelsk-samfundsfag.  Med kun 4 elever på den sproglige studieretning: Engelsk, spansk, latin måtte vi desværre opgive at realisere den linje i en studieretningsklasse. De 4 elever får så i stedet deres 2. prioritet og nogle af dem kan senere vælge latin som valgfag. – Et plaster på såret.

Derudover har ugerne op til efterårsferien budt på generalprøve i Kultur- og samfundsfagspakken (KS), som 2.h har bokset med og som følges op af den rigtige eksamen i december. For 1.h er det projektfremlæggelse i Naturfagspakken (NF), som har fyldt og ugen slutter af med diverse flerfaglige forløb, ikke mindst 3.g’ernes aflevering af ff4 – den store generalprøve på SRP.

Fredag inden efterårsferien holder vi morgensamling med besøg af Headspace, info om hyggeaktiviteter ifm. invitation til Superligakamp, ros til eleverne for tydelig højnelse af oprydningsindsatsen: fra toiletkultur til ansvarlig kultur samt en hårrejsende foto-sammenklipning af 2.s’ studietur til Østrig.

Efter efterårsferien venter bestyrelsesmøde, latinprøve, prøver i almensprogforståelse (AP) og i naturvidenskabelig grundforløb (NV) samt elevfest med temaet Halloween. Krydret med hel almindelig undervisning er der meget at se frem til, når vi er tilbage efter uge 42.


Et par glade billeder fra vores Reunion-fest, som var en dejlig oplevelse og et kært gensyn med gamle elever på BG.

  

Rigtig god efterårsferie.

 

Pia Sadolin
Rektor

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook