Publiceret 11-08-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium 11.8.2023

Kære alle sammen,

Så startede vi igen den 10.8. med næsten godt augustvejr og højt humør på Brøndby Gymnasium.

Spændte og lidt generte elever fra første årgang gav møde kl. 9 sammen med deres tutorer, mens ”resten af banden” mødte kl. 10.


For alle de unge mennesker var det med en ny identitet som 1.g’er, 1.hf’er, 2.g’er, 2.hf’er eller 3.g’er.

Det var godt at se dem alle. De forekom at være i fin form.

I min velkomsttale til dem var jeg omkring sommerens store temaer: mistrivsel og fællesskab.

Der har været meget debat om især unges mistrivsel. Bekymringen blandt de voksne er stor. Eksperter udtaler sig om voksende ensomhed og unge mennesker fortæller om usikkerhed og angst. FOMO. Sociale medier. Krav og præstationspres tynger. Uddannelser gøres kortere for at få de unge hurtigere igennem. Og ønsket om at fjernstyre ungdommen ind i det rette (for samfundet) karriereforløb er udtalt blandt politikerne. Lige fra valg af ungdomsuddannelse til valg af videregående- eller erhvervsuddannelse.

Jeg opfordrede vores elever til at tage det roligt.

For hvordan reagerer vores unge studenter f.eks. på presset? De tager fri. 1-2 sabbatår. Arbejder rundt omkring og drager ud i verden. Måske har de besluttet sig for, hvad de vil bagefter. Måske skal de bruge sabbatårene til netop det. Men vi kan være sikre på, at de vælger, hvad de synes, der giver mening for dem.

Og hvad er der egentlig galt i gerne at ville følges med vennerne, når man vælger ungdomsuddannelse? På Brøndby Gymnasium får man jo samtidig en masse nye venner.  Første årgang har lige valgt gymnasiet som deres foretrukne ungdomsuddannelse.

Det rigtige gymnasium :-)

De næste 2, 3, 4 år skal de være sammen om at blive fagligt dygtige unge mennesker, kompetente verdensborgere og gode kammerater, der trives.

Vi ved godt, det ikke bare kommer af sig selv. Men BGs fokus på idræt, it og nærvær skal nok hjælpe på vej.

De får buddies, hvor de er 2-3 stykker, der tager sig af hinanden, tager noter og indgår i et arbejdsfællesskab om at være gymnasieelev. De går på hold, der har tilknyttet 1-2 kontaktlærere og som ligner den klasseenhed, de senere bliver en del af.

Vi har tilrettelagt den struktur, for at ingen skal føle sig overladt til tilfældig udvælgelse. Alle er på forhånd placeret i relationer, der er meningsfulde.

Vores dygtige, ”gamle”, elever, tutorerne, brænder efter at give deres erfaringer videre til de nye elever og fortælle om, hvordan de selv en gang var nye 1. årgangselever. De vil i den grad medvirke til at gøre gymnasiestarten så blid, sjov og inspirerende som muligt.

Allerede på mandag-tirsdag i næste uge skal første årgangseleverne sammen med tutorerne lege sig til, hvad de kan skabe med hinanden. I to dage drager de afsted med telte og soveposer for at hygge sammen i Holtes bøgeskov. Tutorerne er med, lærerne er med, rektor kommer forbi, der er sørget for god mad og planlagt alle mulige aktiviteter. Hvis alle er med på legen, kan det kun blive vellykket. Så vil det styrke årgangens fællesskab. Fællesskab er vigtigt.

Det andet af tidens store spørgsmål og modsætningen til sommerens bedrøvelige artikler om unges mistrivsel, er unges fællesskaber.

Brøndby Gymnasium arbejder i kraft af nærvær som fokusområde med fællesskaber som en central værdi. Arbejdsfællesskab, klassefællesskaber, årgangsfællesskab, sociale fællesskaber osv. Nogle af fællesskaberne rammesætter vi. I begyndelsen af gymnasietiden faktisk rigtig meget. Andre fællesskaber opstår ud fra elevernes sociale aktiviteter og indsats, efterhånden som de lærer hinanden at kende. Tutorerne baner vejen for fællesskaber på tværs af årgange. De er der også, når introperioden er slut.

Hertil kommer organisatoriske fællesskaber. Det er elevrådet, fest- og aktivitetsudvalget, redaktionsgruppen, atletforum og madudvalget. I løbet af de næste uger vil de nye elever helt sikkert finde ud af, hvordan man kommer med her.

Vi har alle interesse i at styrke fællesskabet og fællesskaberne. Men eleverne vælger hver især i hvilket tempo, de vil medvirke – lige bort set fra de grupperinger, vi allerede har puttet dem ind i.

Årets første festlige arrangement bliver introfesten den 25.8. Det bliver godt og tilrettelagt, så alkohol fylder mindre. Det er ok med en somersby til at tage toppen af genertheden, men alkohol skal ikke overtage kontrollen. Alle skal kunne være med uden druk-tvang. Lærerne står i baren, cirkulerer rundt sammen med rektor og vagterne passer på os alle sammen. Det er en lukket fest og 1. sal er snakke-område uden alkohol.

Det er ikke i orden at møde beruset og fuld til festerne på BG. Hverken den første eller de andre.

Vi har introfest, novemberfest, januarfest, Galla, eksamensfest (maj) og studentermiddag. Lad os sammen udvikle dem, så de handler om sjove aktiviteter, dans, musik og gode samtaler. Til det formål behøver alkohol ikke fylde noget som helst.

Skoleåret 2023-24 er et stort år med 280 elever. Sammenlignet med så mange andre gymnasier er BG stadig et lille sted, men sammenlignet med søgningen til andre gymnasier er BG vokset massivt. Det er vi stolte over, men vi skal heller ikke være større. 280 elever fylder, så jeg tror, kantinen vil blive mere brugt som undervisningsrum end tidligere. Det håber jeg sådan set også for der et nyt lydanlæg og ny projektor!

Alle vore elever bliver meget dygtige studerende på det digitale felt og det vil indiskutabelt komme dem til gode i deres fortsatte faglige udvikling. Men vi skal passe på med de digitale fristelser som chatGBT. Vi kommer til at have mange drøftelser om kunstig intelligens, både på BG og på nationalt plan. Vi må finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan indgå konstruktivt i læringsprocessen, så det ikke bliver til snyd.

Jeg vil i alt dette erindre om, at eleverne hver for sig er meget mere end de karakterer, der kommer til at stå på eksamensbeviset. Og jeg vil opfordre til, at de ind imellem giver sig tid til fordybelse og ægte fysisk tilstedeværelse med øjenkontakt og samtale. Meget gerne på bekostning af fb, insta, tiktok og smartphone. Måske gammeldags, men virkningsfuldtJ

Det er lærerne, der bestemmer om mobilerne skal være fremme i undervisningen. Det er deres vurdering.

Lærerne er tilbage, men lærergruppen er ikke som sidste år.

Nogle har søgt nye steder hen, nogle har søgt orlov, nogle skal på barsel, nogle i pædagogikum. Gymnasiet er også som arbejdsplads en dynamisk størrelse. Og mange nye starter. Faktisk skal I byde velkommen til 6 nye lærere, som står klar til at give den gas og sammen med jer skabe et spændende skoleår.

Vi er en skole, hvor vi meget gerne taler om tingene og sammen finder løsninger. Og vi er en skole, der er forpligtet på, at eleverne får gode faglige og sociale oplevelser i de år, de går her.

Der er regler, der skal holdes. Lærerne bestemmer. Mobiltelefoner, computere, undervisningen, klasserummet er ting, vi som skole vil styre og som eleverne må bidrage til kan fungere for os alle.

Velkommen til gamle og nye på Brøndby Gymnasium, hvor de næste år (eller det næste år!) byder på et miljø, der er positivt, nærværende og fælles. I vil møde venner, lærere, fag og udfordringer samtidig med krav og værdier til jeres udvikling og dannelse. Vi vil i dialog med jer skabe faglige resultater og unge mennesker, der hviler i sig selv, er opmærksomme og med en veludviklet dømmekraft.

På BG brænder vi for fagene. Vi ville aldrig brænde bøgerne.

Jeg glæder mig til at byde velkommen hver fredag morgen.

   
Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook