Publiceret 24-03-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra BG - 24.3.2023

I dag fik jeg et brev med posten. Det er efterhånden et særsyn, at rektor får et ”rigtigt” brev i postkassen. Så jeg var da lidt spændt, da jeg åbnede kuverten.

Hvad jeg fandt, var et tilbud om køb af Telefonrammen til alle BGs undervisningslokaler. Ifl. det fremsendte salgsmateriale ville Telefonrammen sikre, at Brøndby Gymnasiums trivsel og testresultater (!) ville blive lige så gode, som på gymnasier, hvor eleverne ikke har mobiltelefonen tilgængelig.

Nu kender Telefonrammens opfinder, Alexander Strand, næppe Brøndby Gymnasiums trivsels- og testresultater, for hvis han gjorde, er jeg sikker på, han ikke ville forsøge at sælge sin Telefonramme til os. Vi klarer os rigtig fint.

Telefonrammens prospekt er fuld af postulater uden tal og det fremgår ikke engang, hvad vidunderet koster.

For at lave min egen lille research spurgte jeg BG-elever på gangen, hvad de mente om at få frataget deres mobiltelefoner dagligt og placere dem i en holder på lærerens kateder. Det kom der mange kommentarer til, men ikke en eneste positiv. Eleverne sagde, at de ikke syntes problemet var der, fordi der var aftaler med underviserne om, hvornår i undervisningen de (mobilerne) måtte anvendes. Mobilerne lå i tasken ligesom computerskærmen var lukket, alt efter relevans for undervisningen.

Nu vil eleverne nok altid kæmpe for at beholde mobilen på sig frem for at lægge den i en beholder på lærerens kateder, men dels er vi på BG meget opmærksomme på anvendelsen af digitale devices i undervisningen og hvordan man lærer eleverne at håndtere de digitale medier fornuftigt, dels vil vi hellere tale med eleverne om, hvordan mobiltelefonerne påvirker deres adfærd og hvordan digitaliseringen af vores liv har konsekvenser for vores samvær og udvikling.

I den sammenhæng er kunstig intelligens og brug af f.eks. ChatGPT en spændende udfordring for undervisningsmiljøet og de ovenfornævnte testresultater.

Hvis vi bare lægger de digitale devices fra os, gør vi eleverne hele tre bjørnetjenester: 1. vi hemmeligholder de digitale devices potentiale i undervisningen og de didaktiske bidrag, de muliggør. 2. Vi skaber en kunstig gymnasieskoleverden udenfor den virkelige. 3. Vi fremmedgør eleverne (og lærerne) overfor den digitale udvikling, som fremstår forstyrrende og distraherende.

Jeg vil meget hellere være med til at præge elevernes digitale dannelse end jeg vil holde mig udenfor. Digital dannelse er en del af de unge menneskers almene dannelse. Det står faktisk i gymnasiernes formålsparagraf som en vigtig opgave. Hellere tage slagsmålet med eleverne end overlade ”opdragelsen” til tech-giganter og Telefonrammer.

Vi kan godt styrke elevernes fokus, læring og sociale trivsel samtidig. Vores 3 fokusområder Idræt, It og Nærvær indbyder i den grad til det og vores Studie- og ordensregler udstikker klare og tydelige rammer for adfærden i undervisningen.

 

God weekend,

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook