Publiceret 10-03-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra BG 10.3.23

Så er der fuld tryk på marts måned.

Jeg skal da love for, vi er i gang med det altid hektiske forårssemester.

Der er udleveret standpunkter til både glæde og sorg, som elever og lærere har fulgt op på med handleplaner for de kommende måneder.

Der skal holdes kontaktmøder, hvor forældrene kan deltage og få indblik i det faglige niveau.

Der arbejdes koncentreret med problemformuleringer til SRP og SSO, som lige om lidt sendes videre til rektor til gennemlæsning, inden den endelige frigivelse og påbegyndelse af skriveperioden.

2 klasser er allerede draget på studietur og flere klasser venter lige om hjørnet på, at det bliver deres tur.

?

Husk at der er ansøgningsrunde til Kjeld Rasmussens Rejselegat med frist 1.april. Det vil der være en del, der kan nå ift. næste rejsebølge. Kriterierne er, at ansøger skal opfylde 2 af tre krav: Elev på Brøndby Gymnasium/bopæl i Brøndby/medlem af idrætsorganisation i Brøndby. Søg via dette link

Og så er der søgetallene til stx og hf det kommende skoleår. Optagelse.dk lukker på mandag, den 13.3. for ansøgningsrunden og derefter går fordelingen i gang ift. ansøgernes ønsker og prioriteringer. Frem til omkring medio april foregår fordelingsarbejdet og i den periode vil ansøgerne også kunne skifte prioriteter, så det bliver en spændende periode, vi kigger ind i.

I administrationen er vi dybt begravet i eksamensplanlægningen til sommer og i skemasammensætningen for det kommende skoleår. Derudover har vi nogle personaleudfordringer, som vi har skullet løse akut. Heldigvis har vi været så heldige at kunne øge ansættelsesgraden for en af vore dygtige vikarer samtidig med, at vi har kunnet ansætte en ny lærer i samfundsfag frem til sommerferien. Det har naturligvis betydet ekstra og grundig information til de elever, der oplever lærerskift og vi håber, de er komfortable med kommunikationen.

Vicerektor Sanne Midtgaard og jeg deltager i hele forårsperioden i adskillige orienterende konferencer om Elevfordelingsmodel, Afskaffelse af Store Bededag, Bæredygtighed, Overgangsproblemer, Nye elevtyper, Motivation i klasserummet, Plagiat/snyd til eksamen og AI-værktøjers betydning for uddannelserne (eksemplet lige nu er den meget hypede ChatGPT).

Lærerne er optaget af lignende problemstillinger og det hele skal ses i lyset af, hvad Brøndby Gymnasium er for en skole og gerne vil være.

Oven i disse bestræbelser har STIL spurgt os, om de må interviewe lærere og ledelse på BG om vores digitaliseringsstrategi (naturligvis her i forårssemestret) med henblik på at blive klogere på, hvad det er frontløbergymnasierne(!) gør, som kan inspirere STIL til en fælles ekstern digitaliseringsstrategi. Det leverer vi gerne.

STUK fremsatte på seneste Ledertræf i Nyborg primo marts interesse for et øget tilsyn med alle gymnasiernes Kvalitetssystemer. Så selvom Brøndby Gymnasium er en privat institution og selvom de offentlige gymnasier er selvejende, så har den centrale styringsmekanisme ikke helt lettet på grebet. Også på det område skal vi nok levere.

Konklusion: Alle har og får travlt her i forårssemestret.

Derfor er det rart med begivenheder, vi kan glæde os til. Den store Galla-fest fredag den 31.3. bliver utvivlsomt forårets højdepunkt :-)

 

God weekend

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook