Publiceret 01-02-2023 af Pia Sadolin

Så var der kager og fest, onsdag 1. februar 2023 :-)

Så var der kager og fest, onsdag 1. februar 2023 :-)

Man skal huske at fejre sine succeser og på Brøndby Gymnasium diskede vi op med festlige kager til alle. Vi hyldede:

  • En meget vellykket orientering om BG, både onsdagaften og lørdagformiddag i uge 3
  • UVMs godkendelse af optagelse til studieretningen med Idræt A de næste 5 år
  • BGs optagelse i Videnskabsklubben med fokus på naturvidenskabelige kompetencer

Og råbte hurra!

Sidst på eftermiddagen havde studievejlederne samlet elever fra 2.hf og 3.g til et spændende arrangement: Mød din fremtid. Hvor 14 unge mennesker, alle studenter fra BG, fortalte om deres studier, karrierevalg og udvikling, siden de blev færdige på BG. En masse forskellige uddannelser, jobs og erfaringer var repræsenterede og spørgelysten hos vores 3.g’ere og 2.hf’ere var stor. Efter arrangementet, som forløb over 3 runder, samlede vi de gamle elever til en hyggelig snak over et stykke smørrebrød.

Torsdag den 2.2. prøvede alle 3.g-samfundsfageleverne kræfter med et spændende EU-rollespil, hvor de skulle forsvare og kvalificere forskellige EU-landes klimapolitik overfor landenes borgere, diverse interesseorganisationer, NGO’ere og EU's overordnede klimastrategi.

EU-rollespillet afsluttedes med et Ministerrådsmøde om EU’s klimamål for 2030.


Kommentar til pkt. 3: guldkarameller repræsenterer euro/landets møntfod!

Torsdagens klimarollespil i Kantinen lægger fint op til den næste BG-Salon. Umiddelbart efter vinterferien slår vi nemlig dørene op til endnu en gang BG-Saloner. Anne-Sofie Henningsen fortæller om skovenes betydning for biodiversitet og klima. En problematik som er superrelevant og råber på handling – ikke mindst fra EU's side:

https://www.brondby-gym.dk/dk/om-bg/arrangementer/kan-eu-stoppe-den-globale-afskovning--274/

Alle er velkomne. Både elever, forældre og folk med interesse for biodiversitet og klimaudvikling. Kort sagt Alle.

Til inspiration og som understregning af klimakrisens alvor for de unge mennesker, fandt jeg i udgivelsen Unge Ord, 2022 nedenstående digt af 16-årige Cecilie Soelberg:

For sent?

Jeg ville ønske, at de voksne havde grebet ind i tide – at nogen havde
taget ansvar for dig, havde hjulpet dig og reddet dig,

så du ikke havde forandret dig så meget
så alting ikke skulle handle om dig
så du ikke ville fylde alting
så alle ikke hele tiden skulle fokusere på dig

så jeg ikke skulle have dårlig samvittighed, når folk snakker om dig
så jeg ikke hele tiden skulle tænke over, hvad andre forventer af
                      mig
så jeg ikke skulle have ansvaret for dig
så det ikke var mig, der skulle redde dig

Kære Klima, Jeg håber ikke, det er for sent!

Med Anne-Sofies foredrag om verdens skoves tilstand vil det vise sig, at vores fælles indsats ikke er helt i skoven.

Endelig skal vi i gang med at tanke op til terminsprøverne, der løber af stablen i næste uge, uge 6. Prøverne danner grundlag for forberedelserne til maj-junis eksaminer og tager dermed temperaturen på elevernes faglige viden og behov for feedback og vejledning.

Jeg håber at både terminsprøverne og BG-Salonen forløber godt og understøtter vores faglige viden og handlemuligheder.

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook