Publiceret 23-09-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra BG 23.9.2022

I morgen, lørdag, er 2.s hjemme igen efter studietur i Østrig. Som sædvanlig har de haft det sjovt og gennemlevet et utal af strabadser sammen med deres 2 lærere. Det er en helt fantastisk tur, som er blevet legendarisk. Ikke mindst takket være Nis Stenderup.

Jeg er de sidste par dage blevet interviewet af elever, som er i gang med en opgave i danskundervisningen om bl.a. kommunikation. Vi har talt om indholdet af min velkomsttale ved skoleårets start, om alkohol, snus, magtrelationer, sociale medier, omgangsformer og hvad det er for et gymnasium, vi vil have.

Interessant og egentlig overvældende at eleverne mere end en måned efter stadig kan huske, hvad jeg sagde i min velkomsttale – og udfritte mig på, om jeg har opnået, hvad jeg ville. De 3 elevinterviews understreger igen og igen behovet for at tale med hinanden og lytte til hinandens synspunkter.

Den forestående fredagscafé bliver meget traditionel – business as usual. Men jeg véd, at fredagscaféudvalget har planlagt en række temaer for de kommende fredagscaféer, som skal flytte fokus fra den rene barstemning til ikke-alkoholbaserede aktiviteter. Det vil jeg glæde mig til at flashe :-)

Mht. årets elevoptag i stx har vi måttet slå bremserne i. Vi er overansøgt og har derfor oprettet en venteliste. Jeg er overrasket over den daglige interesse vi får fra elever, der ikke er faldet til på den uddannelsesinstitution, de har valgt og derfor ønsker at skifte. Grundforløbet er mere end halvvejs og det er svært at skifte nu, fordi alt for meget skal indhentes inden de afsluttende eksaminer primo november – ikke mindst hvis man kommer fra en anden uddannelseslinje. De unge mennesker mangler noget fundamental vejledning og det er synd for dem, hvis de tror, de bare kan skifte den ene uddannelsesinstitution ud med den anden. Valg har konsekvenser!

Vi er i øvrigt i fuld gang med at lave aftaler om paneldiskussioner, når folketingsvalget udskrives. Også på det felt bliver vi konstant kontaktet af politikere, der gerne vil ud og præsentere sig på BG. Det bliver uden tvivl en interessant valgkamp og ikke mindst for de mange af vore elever, der skal vælge for første gang.

Oktober bliver en spændende måned på mange parametre. Vores 1.g’ere skal vælge studieretning og vi krydser fingre for en bred fordeling. Røde Kors har en stor indsamling den 2. oktober, som elevambassadører her på BG arbejder hårdt på at få elever til at melde sig til. Brøndby Gymnasiums Saloner lægger fra land den 5. oktober kl. 17 med Organdonation på programmet. Hele skolen holder digital dannelsesdag den 12. oktober med 2 fælles foredrag og en række workshops om Metaverset, Mulddyr, data i sport, FOMO, netværk, startup, influencer, radikalisering og fremtidens digitale kompetencer.
Og endnu et oktoberfænomen: Onsdag d. 23 oktober er der partiel solformørkelse i Danmark, hvor ca. 35% af Solen bliver dækket. Det starter kl. 11.07, formørkelsen er maksimal kl. 12.11 og slutter 13.16, dvs. lige midt i skoletiden og især i frokostpausen og 3. modul. Vi satser på klar himmel og solskin og har indkøbt solformørkselsesbriller. Måske laver fysiklærerne også nogle solprojektioner og taler under alle omstændigheder med eleverne om, hvad der foregår. Vi krydser fingre for skyfrit den dag.
Endelig afrundes måneden af en Halloween-fest. Så der er noget at se frem til ud over det daglige samvær om undervisningen.

Nyd den kommende weekend og husk at tilmelde dig Brøndby Gymnasiums Saloner, første gang den 5. oktober kl. 17 via dette link

For alle forældre til elever fra 1. årgang er der tilmelding til den digitale dannelsesdags aftenarrangement den 12.10. også kl. 17. Ud over oplæg vil der være mulighed for at snakke skolestart og studieretningsvalg.

Og her skulle så have været et dejligt billede af arbejdsomme elever på en herlig efterårsfredag. I stedet blev det et billede af vores utrættelige serviceassistent, Kemal, der fjerner tyggegummi og snusposer sat på væggen bag sofaerne. Igen må jeg stille spørgsmålet: Hvorfor?

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook