Publiceret 02-09-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium

I mit første Nyt fra BG, den 20.8., lovede jeg at komme med mine indtryk af den nye årgang, når jeg havde oplevet eleverne på nærmere hold og over en længere periode. Jeg må konstatere, at så langt er jeg slet ikke endnu.

Efter 3 uger og ved tærsklen til efteråret synes jeg, der har været mere end almindelig knald på. En masse ”sådan plejer vi at gøre” er lagt til side. De nye elever skal helt klart gribes anderledes an. Både mere håndfast og med andet indhold i aktiviteterne. For mange af de unge mennesker er det en krævende overgang, hvor positioneringen ift. hinanden tager rigtig meget energi.

Jeg har talt med flere af tutorerne om deres indtryk. De er meget positive og også lidt overraskede over den nye årgangs fandenivoldskhed – de husker sig selv som mere generte.

Elevrådet har på det første elevrådsmøde i dette skoleår taget initiativ til flere spændende ting. Bl.a. et kursus om Eventmaking og andre aktiviteter, som kan give mulighed for at arbejde med nye elevbårne arrangementer. Jeg synes, det er meget frugtbart for bestræbelserne på at øge kvaliteten i elevaktiviteterne, at elevrådet og herigennem eleverne involverer sig i at skabe rammerne for et godt læringsfællesskab og et inspirerende, socialt miljø, vi alle sammen kan være i.

Det er en stor årgang, der er startet på BG i år. Jeg har mødt de mange nye elever på hytteturen, på gangene, til introfesten og på kontoret. I de kommende uger skal vi arbejde på, at de bliver godt integreret i BGs undervisningsfællesskab, så de også oplever den første undervisningsperiode som en spændende faglig og krævende øjenåbner og ikke kun som et socialt eksperiment. Undervejs skal stx-eleverne præsenteres for de studieretninger, vi tilbyder og når de vælger endeligt, håber jeg, det bliver den faglige interesse, valget baseres på. Det skal vi alle sammen sigte efter.

Det er min vurdering, at BG går ind i et skoleår med masser af muligheder for elevbaserede aktiviteter, spændende faglige tilbud og indsatser, der skal bakke op om læring og trivsel. De kommende måneder bliver lærerige for os alle sammen.

Oven i hatten lancerer vi en foredragsrække kaldet Brøndby Gymnasiums Saloner. Kun for gymnasiets forældre. Første gang onsdag den 5.10. kl. 17-19, hvor Niels Agerlin, Rigshospitalet, fortæller om betydningen af organdonation. I alt afholder vi 8 saloner. Læs om dem her:

Oplæg til salonrække

Endelig er BG i Folkebladet denne uge med en artikel om, at Idræt A er blevet et permanent fag. Fagets nye status skyldes ikke mindst BGs indsats med udviklingen af fagets læreplan, undervisningspraksis og eksamen. En stor indsats er lagt i det arbejde af vores dygtige idrætslærere, ikke mindst Thomas Anker. Læs artiklen på side 6-7

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook