Publiceret 06-05-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra BG 6.5.2022

Siden sidste Nyt, som alene handlede om årets inspirerende Elevrådscamp, er der sket rigtig meget på mange forskellige baner - især udebaner.


BUVM indbød til ny ansøgning om vores lokale studieretning Idræt A - Samfundsfag A for skoleåret 2023-2024. Ansøgningen er sendt og endnu en gang med ønsket om, at Idræt A kunne blive et permanent fag i gymnasiet og at vi i det mindste kunne få tilsagn om oprettelse af studieretningen over en længere årrække, så vi ikke skal søge hvert år. Det er fortsat kun os og Slagelse Gymnasium, der har lov til at udbyde studieretningen. Så det er vore to gymnasiers erfaringer, der siden forsøgets start i 2016 danner grundlag for den omfattende evaluering, ministeriet er i gang med.

Det tager tid og ministeriets ressourcer er knappe, da en række andre initiativer på gymnasieområdet fylder meget. Det gælder bl.a. udviklingen af en ny elevfordelingsmodel til STX. Den bliver utvivlsomt et varmt valgtema.

Så deltog jeg sammen med BGs idrætskoordinatorer i Eliteidrætsgymnasiers forårsseminar, som bl.a. bød på Divisionsforeningens og DBUs nye Talentudviklingssystem. Ole Bjur (tidligere sportschef i Brøndby IF) orienterede om den nye strategi, der vedrører 50 danske klubber og bl.a. omhandler et øget fokus på kravene til de unge talenter. At de skal være målrettede og ambitiøse i en tidlig alder, disciplinerede med styr på lifeskills, kunne levere high performance og være socialt kompetente. Delegationen fra BG kunne konkludere, at uddannelse fylder stadig mindre, samtidig med at produktkravene stiger og at vi bør være endnu mere opmærksomme på de unge talenters trivsel som netop unge mennesker, når presset omkring datastyret træning og konstant performance stiger. Fodbold er en millionforretning med mange stakeholders.

BGs samarbejde med Brøndby IF vil naturligvis blive præget af den nye talentudviklingsstrategi, hvor vi skal få klubbens fodboldinteresser og gymnasiets uddannelseshensyn til at spille sammen, så de unge talenters dual career fortsat kan sikres. Det er en forpligtelse BG tager meget alvorligt. Jeg har derfor også oprettet en særlig funktion i tilknytning til den gruppe af elever, der kommer fra Brøndby Masterclass (BrMa). Opgaven går ud på at varetage kommunikationen mellem BG og Brøndby IF og have den daglige kontakt til de unge talenter, så de integreres bedst muligt i vores uddannelsesmiljø. Jeg er rigtig glad for, at Kristina Bak Bacher har påtaget sig opgaven som BrMa-uddannelsesvejleder.

Ift. næste skoleårs elevsøgning har vi fortsat henvendelser fra unge, der ønsker at skifte til BG, fordi de er blevet fordelt til et gymnasium, de ikke ønsker at gå på. Det er naturligvis dejligt med den interesse og som I ved, var BGs søgetal til STX allerede tilfredsstillende 1. marts. Konklusionen er, at søgningen til næste skoleårs 1.g-årgang nu må betegnes som meget tilfredsstillende.

Til gengæld er HF-søgningen mindre imponerende. Vi har derfor igangsat en kampagne for flere HF-elever, som vi håber giver pote. Men vi forventer et langt sejt træk, inden de sidste HF-elever er i hus. Så gå gerne ud og gør reklame for det lille gymnasium med den store effekt :-)

Mandag den 2. maj fejrede vi BGs 17 års fødselsdag med sang og kage. Det var rigtig hyggeligt, dog kunne jeg godt ønske mig, at det gamle BG-Band genopstod. Vi mangler musikledsagelsen, når vi synger! Den bold må gerne gribes.

Den seneste periode har budt på mange arrangementer ud af huset - som eleverne i øvrigt efterspurgte på Elevrådscampen. Jeg kan nævne matematiktur til Midtsjælland med klatring, en naturvidenskabelig tur til EXPO-Øksnehallen, en biologitur i Zoologisk Have, flere arrangementer ifm. Copenhagen Docs og så er jeg nok ikke engang fuldt opdateret.

De sidste 14 dage har også været hektiske for BGs 2 pædagogikumkandidater: Morten Schultz og Frederik Kjær. De har begge haft det afsluttende besøg med tilsynsførende konsulenter, vejledere og kursusledere som observatører og efterfølgende udlevering af bevis for praktisk pædagogikum. De har begge gjort det fremragende og vi er stolte af at have dem i lærerkollegiet.

Mens vicerektor Sanne Midtgaard finpudser eksamensplanen, der har været endnu mere kompliceret at lægge i år pga. de mange forskellige corona-hensyn, til offentliggørelse på mandag og har været rundt i alle klasser for at orientere om skriftlig og mundtlig eksamen har jeg deltaget i en 3-dages netværkskonference i Sandbjerg, Sønderjylland.

Ud over en masse informationer fra Danske Gymnasier om initiativer på gymnasieområdet - og der er MANGE - bød arrangementet på spændende oplæg, der især koncentrerede sig om gymnasiernes arbejde med trivsel, medborgerskab, tilhørsforhold og ikke mindst arbejdsglæde. Masser af inspiration til det kommende skoleårs indsatser.

Lige om lidt gælder det årets sidste gymnasiefest, som er en vennefest, med lærere i baren, dj på musikken og betjening af garderoben. Det bliver festligt. Nedtællingen til sidste skoledag er skudt i gang.

God weekend.

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook