Publiceret 22-04-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra BG

Denne udgave af Nyt handler udelukkende om Elevrådscampen, som fandt sted i ugen og blev et meget vellykket arrangement med deltagelse af repræsentanter fra alle klasser. Skønt med den store opbakning og det fine fremmøde og herligt at konstatere, at Elevrådscampen er blevet et velfungerende forum for inspiration og udveksling af synspunkter om BG. 

Elevrådscamp på BG
Hele onsdag den 20.4. var BGs elevråd samlet til inspiration, idéudveksling og fremtidssnak.

      

Rektor Pia Sadolin deltog i det meste.

Der var oplæg om igangsættelse af aktiviteter og kampagner med Mads Phillipsen fra Krogerup Højskole. Mads kom med metoder og ideer fra ”aktivitetsværkstedet” og fik i den grad elevernes opmærksomhed og efterfølgende gang i en masse mere eller mindre omfattende og krævende forslag til forandring. Kaffebord, musik på gangene, læsekredse, flere ture og udflugter samt stærkt reduceret fraværssystem var nogle af de mange forslag, elevrådet drøftede.

Ovenpå en gang burger og fritter i Klubhusets cafeteria (efterhånden en tradition på elevrådscampen) tog Helene fra Sex & Samfund over. Det var et ønske fra elevrådets side at undersøge, om den nye 1. årgang skal undervises i seksualitet. Til denne del af campen fik rektor ikke adgang, men efterfølgende stod det klart, at Helene havde gjort det rigtig godt.

Bl.a. metoden: start med at skabe trygge rammer inden samtalen/undervisningen går i gang. En metode, som elevrådet var enige om kunne bruges i mange sammenhænge eksempelvis i forbindelse med Klassens time. Konklusionen på Helenes præsentation var en klar anbefaling til 2 timers seksualundervisning i næste skoleårs grundforløb.

Kage og saft i det skønne solskinsvejr fyldte sukkerdepoterne op og elevrådet gik i gang med at planlægge det kommende skoleår, både indholdsmæssigt og strukturelt med placering af møderne hen over året. Det blev besluttet, at det første elevrådsmøde skulle være på 2 moduler, så der var tid til at lægge rammerne for arbejdet. Festudvalget skulle deltage i mødet noget af tiden.

Elevrådets ledelse vil det kommende skoleår bestå af:

Julie Henriksen, 2.i (3.i), som var næstforperson, valgtes til ny forperson for elevrådet.

Daniel Badran, 1.i (2.i) valgtes til ny næstforperson for elevrådet.

              
Begge med akklamation.

Nanna Odgård, afgående forperson, blev takket for den store og engagerede indsats i spidsen for elevrådet.


De mange notater og plancher, som dagen havde produceret, blev indsamlet. Materialet skal sammenskrives og give inspiration til det nye elevråds første møde i det kommende skoleår. Det bliver én af Nannas sidste opgaver - sammen med rektor.

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook