Publiceret 09-03-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra BG - på en international kampdag/8.3.2022

Sikke et søgetal! 

Midt i frygten for krigsudviklingen i Ukraine og bekymringen for alt for få kvinder på direktionsgangene kan jeg konstatere, at BGs søgetal er forrygende i år. 

På STX har vi fået 80 ansøgere til 84 pladser og på HF har vi fået 22 ansøgere til 28 pladser. 

Vi er glade og stolte, for betingelserne har ikke været de bedste med nedlukning og aflysninger. 

Det er mit bud, at de 4 STX-pladser og de 6 HF-pladser hurtigt vil blive besat.  

Og på denne kvindernes internationale kampdag vil jeg klart appellere til unge piger, der overvejer HF og endnu ikke har besluttet sig: Vælg Brøndby Gymnasium - vi vil så gerne have flere piger på HF-linjen :-)

Hvorfor er det vigtigt at arbejde for en ligelig fordeling af køn på uddannelsesinstitutioner, i idrætsforeninger, på arbejdspladser osv.? Fordi diversitet er et nøgleord og dialog skaber forståelse og større indsigt. Jeg er klar over, at den sort-hvide definition af køn i dag er under opbrud og væsentlig mere nuanceret, men for nemhedens skyld og da den 8. marts er kvindernes internationale kampdag bruger jeg de to kønsstereotyper og inviterer alle identiteter med. 

I forhold til krig spiller køn en helt central rolle. Langt de fleste soldater er mænd, som løber risikoen for død og lemlæstelse, når krigsstiftende ledere som Putin sender dem i krig. Selv om de fleste kvinder ikke direkte deltager i krigshandlingerne, lider de også store ofre. 

Systematisk voldtægt af kvinder har været en del af mange væbnede konflikter igennem historien. Det var det i krigene på Balkan i 1990’erne, og det er det i DR Congo den dag i dag. Derfor skal et godt forsvar også være rustet til at forebygge kønsbaseret vold og beskytte kvinder mod de særlige risici, som krig medfører for dem. 

Men det er vigtigt ikke at offergøre kvinderne. I Sverige og Norge har man kønsneutral værnepligt i erkendelse af, at det gavner Forsvaret med en god blanding af mandlige og kvindelige soldater. Med den netop indgåede politiske aftale om en styrkelse af Forsvaret bør der arbejdes på, at Forsvaret bliver en god arbejdsplads for alle uanset køn og at dét bliver en central del af regeringens nye prioriteringer i forsvarspolitikken. 

På den måde kan Danmark vise vores allierede, at vi er villige til at gå forrest, når det kommer til at sætte kvinder i en nøglerolle for at skabe stabil fred.?Forsvarsviljen er ikke kun en mandeting.  

Historien dokumenterer så mange eksempler på, at tyranner har kastet uskyldige befolkninger ud i katastrofer, at det ikke er til at holde ud, hvis den gentager sig i 2022. Putins krig mod Ukraine handler kun om Putin og hans stormagtsdrømme. Der er intet i det for nogen som helst andre. Krigen i Ukraine indebærer, at en masse mennesker bliver dræbt og at et lands frihed tages fra det. Det véd Putin og han er ligeglad. 

Det er på tide, på kvindernes internationale kampdag, at anerkende Fødslen som det store verdensunder, frem for krigsførelsen som alle heltes ophav. 

Når man arbejder med unge mennesker dagligt bliver fremtiden en meget nærværende størrelse og den seneste tid har ikke tegnet det rareste billede. Angst er desværre en udbredt følelse. Angst for klimaudvikling, angst for corona-epidemi, angst for krig. Midt i rædslerne er det derfor vigtigt at de unge giver sig selv lov til at stoppe op og tillade sig selv nogle åndehuller. Det kan være en gåtur i solskinnet eller en Gallaaften i festtøjet. Det kan være SRP eller fodboldkamp. Ingen kan holde til at bekymre sig hele tiden. 

Lad os se lyspunkterne, når det hele virker kulsort. Og lad os så overveje, hvad vi kan gøre hver især og samlet for at hjælpe Ukraine og finde tilbage til de positive værdier, som verden skylder de unge. Vi kan jo altid starte med at kigge BG efter i sømmene :-) 

Her er en glad fodboldspiller - Mathias Kvistgaarden, student fra BG sidste år: 

https://www.eurosport.dk/fodbold/3f-superliga/2021-2022/kvistgaarden-var-i-hopla-efter-sit-sejrsmal-i-silkeborg-se-den-akrobatiske-jubelscene-her_vid1646666/video.shtml 

Og her er nogle kreative elever fra 1.s, Rebecca og Doha, der har skabt et spil, som Putin måske kunne bruge sin opmærksomhed på i stedet for krig i Ukraine: Smølfegolf. 

 

                

Nyd resten af ugen - og konsultationen i aften. 

Pia Sadolin 

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook