Publiceret 04-03-2022 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium

Torsdag den 24.2. blev desværre en historisk sorgfuld dag, da Putin og Rusland invaderede Ukraine efter flere ugers truende retorik. Jeg var i Kantinen for at snakke med eleverne om situationen, som så siden har udviklet sig til egentlige krigshandlinger og sanktioner og fordømmelse fra stort set hele verden. Der er krig i Europa.

En symbolsk handling fra min side har været at sætte Ukraines flag på mit profilbillede. Det er ikke meget, men alle handlinger tæller. Og det er kun begyndelsen. De glade studenter på billedet symboliserer så fint det uafhængige sorgfrie liv, som danske unge har lige nu sammenlignet med unge i Ukraine. Kontrasten er slående og det er selvklart, at vi skal dele ud af vores overskud til kommende ukrainske flygtninge.

 

Manifestationerne rundt omkring er mange og på mandag (den 7.3.), 12 dage efter Putin sendte russiske soldater ind over Ukraines grænse, mødes hele gymnasiet i kantinen for at drøfte, hvad vi kan gøre - iført blå-gule farver naturligvis.

 

Den tragiske situation for Ukraine står også i kontrast til forårets komme, som vi fejrede i fredags med en rask fodboldturnering. 2.h kan slet ikke få nok af at markere, at en hf-klasse for første gang i BGs historie vandt den årlige fodboldturnering. Lærerne deltog så heller ikke - pga. pædagogisk konference hele dagen. Men jeg nåede over i hallen og kunne forevige den historiske begivenhed :-)

Stort set samtidig med de glade toner fra Stadionhal 1 kom den politiske aftale om at tilpasse årets studenter- og hf-eksamen efter corona-forholdene. Færre eksaminer havde længe stået øverst på gymnasieelevernes ønskeseddel. Og det blev opfyldt i fredags.

Vi véd så nogenlunde, hvad det betyder for antallet af prøver, men har endnu til gode at finde ud af, om det ændrer på eksamensterminens længde. Færre eksaminer kunne betyde længere undervisningsperiode. Det afklares sandsynligvis i næste uge. Vicerektor Sanne Midtgaard har været rundt i klasserne og orienteret om de ændrede regler og der vil også på mandag være lejlighed til at stille opklarende spørgsmål i kantinen.

Som hovedregel betyder de færre eksaminer for 3.g (og 2.hf - hvis elever ønsker at reducere) IKKE at antallet af eksaminer på beviset reduceres. Antallet af eksamenskarakterer på beviset er det samme, så for udtrukne fag, der ikke afvikles i praksis, sker der en konvertering af årskarakteren til eksamenskarakter, således at faget fortsat er repræsenteret med 2 karakterer på beviset: en årskarakter og en eksamenskarakter (den overførte årskarakter). Man skal således fortsat gøre sig umage i ALLE fag.

For alle øvrige årgange er eksamensterminen uændret.

Fredag deltager vi i den landsdækkende Fodboldtrøjebegivenhed til fordel for Børnecancerfonden. Jo flere, der har en fodboldtrøje på, jo større donation til Børnecancerfonden. Elevrådet står for at lave en glad video om vores opbakning.

Og apropos opbakning, så lader det endelig til, at Ebbe Skovdal Loungen (ESL) har slået igennem som det foretrukne lokale. En klasse har tilkendegivet, at den meget gerne flytter tilbage til ESL efter en prøveperiode i efteråret. Vi har ellers haft en rotationsordning, men måske vores nye indgang gennem Foyeren, der støder op tik ESL, har skabt en bedre sammenhæng mellem udearealer og klasselokalet i stuetagen :-)

2.h’s udsendte delegation på kontoret med ønske om at ”få ESL tilbage”:

Sådan ændrer vores forestillinger om, hvad elever foretrækker sig løbende og elevernes præferencer er selvfølgelig heller ikke ens. Vi lytter og håber at få alle nuancer med.

Ministeriets Datavarehus har netop offentliggjort den nationale trivselsundersøgelse blandt gymnasielever med tal fra 2021.

For BGs vedkomne er det virkelig interessant at bemærke, at STX er totalt landsgennemsnitligt på alle 5 trivselsparametre, dvs. faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymring samt mobning. Ingen afvigelse, fuldstændig plain.

For HF ligger vi over landsgennemsnittet på alle 5 parametre og det er super godt ift. de udfordringer, der altid er ved at starte en ny ungdomsuddannelse op.

Se oversigten her

Konklusionen på elevtrivselstallene er, at eleverne på begge vore gymnasiale ungdomsuddannelser ligger på vurderingen 4,1 (5 højest) målt på det samlede indikatorsvar: ”Jeg er glad for at gå i skole.” https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx

I næste uge er der konsultationer for alle 1.årgangseleverne. Der skal nok blive en del at tale om, nu hvor eleverne har gået på BG i ¾ år. Jeg er også på BG under konsultationerne og man er altid velkommen til en snak.

God weekend,
Pia Sadolin

Hilsen fra Sanne og mig fra Nyborg Strand, hvor vi er til landsdækkende Ledelseskonference med flot søgetal til BG i bagagen.

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook