Publiceret 03-12-2021 af Pia Sadolin

Nyt fra BG - denne gang fra Nyborg, den første fredag i december

Endnu en fredag uden God Morgen til eleverne ved indgangen. Jeg sidder i Nyborg (på Nyborg Strand) sammen med landets øvrige rektorer i snevejr og bliver inspireret af spændende oplæg om Fremtidens Gymnasium med fokus på STEM-kompetencer, bæredygtighed i gymnasiet, rekruttering til mellemlange uddannelser på professionshøjskolerne, praksisrettede stx-studieretninger, flerfagligt samspil og den teknologiske udfordring.

Desværre valgte undervisningsministeren at blive hjemme og sendte ikke en gang en videohilsen, det slog os dog ikke ud, da vi har tiltro til at stx står som en væsentlig aktør i ungdomsuddannelsesbilledet med konstruktive bud på indsatser ift. både klimakrise og arbejdskraftmangel.

Afdelingschef Jesper Nielsen, BUVM, kom i sit indlæg sandsynligvis ind på de pointer ministeren ville have vendt, bl.a. uddannelsernes rolle i den grønne omstilling, Reformkommissionens kommissorium om bedre uddannelse for alle og endelig at få alle i uddannelse gennem bl.a. en arbejdsgruppe med titlen: Unge uden uddannelse., der arbejder med ungdomsuddannelsernes struktur og indhold. Et væsentligt punkt på Jesper Nielsens dagsorden var Elevfordelingsaftalen og dens implementering, ikke mindst zoneinddelingen. BG er placeret i en ny geografisk sammenhæng ift. den gamle fordelingsudvalgsmodel, bestående af: Ishøj, Greve, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Høje Taastrup, Albertslund, Vallensbæk og Brøndby.

Også elevperspektivet blev præsenteret, da DGS appellerede til, at seksualundervisningen kommer ind i gymnasiets undervisning. Det har jeg faktisk i denne uge oplevet på BG, da jeg observerede biologiundervisning i 2.s, og det var også en del af den elevstyrede aktivitetsdag i november, hvor temaet var at være ung og hvor en af workshops’ne handlede om prævention.

DGS var også meget optaget af trivselsspørgsmålet og mente, at det er noget af det gymnasierne er rigtig gode til. De appellerede til, at vi i endnu højere grad satte fokus på Den Gode Dagligdag som et varemærke for vores ungdomsuddannelse og understregede, at eleverne skulle spille med ind i den dagsorden.

I et fremragende foredrag torsdag sidst på eftermiddagen fremlagde Lea Korsgaard (bestyrelsesforkvinde for Zetland) sit syn på dannelse. Hun tog udgangspunkt i begrebet Den udviklede opmærksomhed, som en forudsætning for dannelse. Evnen til at koncentrere hele sin opmærksomhed om det, man er i gang med, uden at lade sig afbryde af tilfældige impulser. For hende var det vigtigt at understrege, at vi naturligvis skal kræve en (digital) teknologi, der som fornemste mål har at understøtte den dybe, koncentrerede opmærksomhed.

En anden af Lea Korsgaards pointer var evnen til at være alene med sig selv for derigennem bedre at kunne acceptere andre menneskers autonomi og hun forfægtede retten til at have sit eget værelse.

Ingen tvivl om at foredraget gav anledning til mange refleksioner rundt omkring ved bordene.

Afslutningsvist talte professor Ole Sejer Iversen (Center for Computational Thinking og Design, AU) om teknologiforståelse og den digitale faglighed i gymnasierne. Hans konklusion var klokkeklar: Det er uddannelsernes ansvar at sikre børnene/de unge/de studerende et digitalt fagsprog. Det er på skoler, gymnasier, erhvervsskoler og højere læreranstalter diskussionerne om den digitale udvikling skal tages og det er også her de 4 digitale kernekompetencer skal udfoldes:

Digital myndiggørelse

Computationel tankegang

Teknologisk handleevne

Digital design og designprocesser

Nu glæder jeg mig til at komme tilbage til et julepyntet BG på mandag, noget forpustet, men meget optaget af at skabe den gode (digitale og bæredygtige) dagligdag med BGs dygtige medarbejdere og opmærksomme elever.

 

God weekend,

Pia Sadolin

Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook