Publiceret 15-10-2021 af Pia Sadolin

Nyt om BG - Efterårshilsen

Den første tirsdag i denne måned åbnede Folketinget med statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Samme dag udkom tidl. statsminister Helle Thorning-Smidts bog En Blondines betragtninger og Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil løftede sløret for hvilke 6 gymnasier, der ikke skulle optage nye stx-elever det kommende skoleår - 4 af dem ligger på Vestegnen.

Det var også den første uge af oktober, at kampagnen ”Støt brysterne” fandt sted. Formålet er at gøre opmærksom på brystkræfts udbredelse og helbredsmuligheder og i det hele taget stille skarpt på kræft- og andre livsstilssygdomme. På BG påtænker vi at lave en stor kampagne næste år. Derfor dagens lille happening:

For Brøndby Gymnasium var meddelelsen om, at 4 vestegnsgymnasier skulle lukke for optag næste år, en interessant nyhed. Herlev Gymnasium, Sydkysten Gymnasium, Høje Taastrup Gymnasium og Hvidovre Gymnasium er 4 gymnasier, der gennem en årrække har haft tilbagegang i søgningen samtidig med, at elevsammensætningen udviklede sig med en mere og mere skæv fordeling.

Det er tilbagegangen og elevsammensætningen på disse gymnasier, undervisningsministeren vil ændre på og første fase er et skoleår uden optagelse af stx-elever på de 4 gymnasier (samt 2 i Aarhus-området). Efterfølgende, dvs. fra og med skoleåret 2023 skal eleverne fordeles efter en central fordelingsmodel, hvor indkomstgrupper (3 kategorier) bliver styrende for det enkelte gymnasiums elevoptag. Modellen tænkes at have virkning i en 3-årig periode og gælder særligt udpegede fordelingszoner.

Jeg deltog sammen med en række gymnasier på Vestegnen i et møde, hvor vi skulle kigge på optagekapaciteten uden de ovennævnte 4 gymnasier i puljen næste år. Hvis søgningen bliver som i år, vil vi i vores område kunne optage alle ved at øge antallet af klasser på enkelte gymnasier.

Jeg vurderer, at der er grund til at forvente en øget søgning til Brøndby Gymnasium det kommende skoleår, men vi har ikke plads til en ekstra klasse. Det er naturligvis en situation vi værdsætter i forhold til at konsolidere vores elevgrundlag, men ikke en mulighed vi vil udnytte til ekspansion. BG har med tre stx-klasser og én hf-klasse pr. årgang den rigtige størrelse ift. gymnasiets profil og fokus.

Brøndby Gymnasium er i øvrigt fritaget fra den offentlige regulering i den nye fordelingsmodel. Der er indført loft over de private gymnasiers optagelseskapacitet, men da BG både er Team Danmark Uddannelsespartner og udbyder af en lokal studieretning med Idræt A, kan vi vælge at optage lige så mange elever, der måtte søge om optagelse og som vi har plads til.

Det bliver interessant at følge den nye elevfordelingsmodel og dens intentioner om at ændre elevsammensætningen i visse områder af landet. Jeg tror ikke, elever accepterer at blive fordelt til et gymnasium, der ligger 60 minutters kørsel fra deres bopæl, fordi de tabte lodtrækningen 4 gange.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lancerede også i denne måned et uddannelseslandkort med ”bare pletter” og bebudede, at der skulle oprettes nye gymnasier flere steder i landet. Det affødte adskillige protester fra eksisterende gymnasier, som ikke mente, der var elever til yderligere institutioner i deres område. Ministerens argument handlede om, at flere unge havde for lang transporttid (1 time!).

Og nu vi er ved børne- og undervisningsministerens udtalelser i denne måned, så brugte ministeren elevomfordelingssituationen til at promovere erhvervsuddannelserne som det rigtige (klimavenlige) uddannelsesvalg. Hvis en elev vil ændre verden i en mere bæredygtig retning, skal eleven vælge en erhvervsuddannelse, hævdede Pernille Rosenkrantz-Theil. Underforstået: Miljøbevidsthed og viden om klimaforhold er ikke noget stx giver sig af med.

Intet kunne være mere forkert og påstanden er urimelig.


STX-studieretninger med praksistoning

Det har længe været regeringens intention at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse og rigtig mange aktører bakker op om den bestræbelse. Gymnasierne deltager opmærksomt i diskussionen om at uddanne flere faglærte og hvorledes gymnasierne kan bidrage hertil.

Bl.a. med bud på uddannelse af fremtidens digitale specialister og med opbakning til teknologiforståelse (kan minde om Informatik) som centralt fag i fagrækken hele vejen op gennem uddannelsessystemet.

Aktuelt har Danske Gymnasier i forståelse med DI, Dansk Metal og SOSU-skolerne taget hul på at nytænke modeller til STX-studieretninger med et mere praksisrelateret indhold. Jeg deltog således i en spændende konference, mandag, hvor vi blev præsenteret for 3 prototyper, som vi skulle udvikle på. Spændende initiativ. Særlig så forslaget: Krop og sundhed relevant ud for BG. Vores fokus på idræt rammer præcist ind i karrieredrømme indenfor sundhedssektoren og velfærdsteknologiske områder.


Studieretningsvalg

Alle 1.g’erne kan gå på efterårsferie med sikkerhed for, at deres første prioritet indenfor valg af studieretning er opfyldt. Nu begynder så det store puslespil med at få eleverne fordelt i et skema, hvor de primo november er placeret i deres nye studieretninger. Samtidig skal afviklingen af deres eksaminer i grundforløbene ap og nv på plads. Så der er sved på panden i BGs administration.

Konklusionen på elevernes valg af studieretning er, at Idræt A studieretningen blev topscorer, hvad vi også havde forventet, skarpt forfulgt af Engelsk A - Samfundsfag A.

Næste år må der gerne være flere på de to naturvidenskabelige studieretninger. Indtrykket er, at de skrumper lidt for øjeblikket, hvilket er rigtig ærgerligt - ikke mindst set ift. netop disse fags bidrag til de klimabestemte udfordringer og den bæredygtige dagsorden. De burde have en skarp appel til miljøbevidste unge.

Fredag den 15.10. afsluttes med fredagscafé for alle eleverne i Kantinen. Rygterne siger, at 3.g’erne hentes i Partybusser kl. 19 for at køre ud i Kulturnatten.

Når vi er tilbage efter ferien rejser 3.i og 3.x til Malaga på studietur, mens 2. og 3.s skal arrangere og gennemføre BG Festival for alle Brøndbyøster Skoles 4. klasser. Og så skal BGs pigefodboldhold til finalestævne i gymnasiefodbold den 28.10. Der er så meget at glæde sig til :-)

Rigtig god efterårsferie til jer alle og god studietur til 3.i, 3.x Maja, Lasse, Bo og Kasper.

Pia Sadolin Rektor

 

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook