Fag

En studentereksamen (STX) består af fag på C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau.

Du skal have følgende obligatoriske fag for at gennemføre en STX-uddannelse:

A-niveau

 • Dansk
 • Historie

B-niveau (eller højere)

 • Engelsk
 • Matematik

C-niveau (eller højere)

 • Fysik
 • Idræt
 • Kunstnerisk fag*
 • Oldtidskundskab
 • Religion
 • Samfundsfag

Derudover 2 af følgende fag på C-niveau (eller højere)

 • Biologi
 • Informatik
 • Kemi

Samt

 • Et 2. fremmedsprog**

* Du kan vælge følgende kunstneriske fag på BG

 • Billedkunst
 • Mediefag

** Du kan vælge følgende 2. fremmedsprog på BG

 • Spansk (begyndersprog)
 • Tysk (fortsættersprog)

Herudover har du på BG mulighed for at vælge mellem følgende valgfag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Fysik
 • Idræt
 • Informatik
 • Kemi
 • Latin
 • Matematik
 • Mediefag
 • Psykologi
 • Tysk

Du kan læse læreplanen for det enkelte fag på UVMs hjemmeside