Elevråd 2023/2024

Elevrådet består at 2 repræsentanter fra hver klasse. 
 

Elevrådet bestræber sig på at udføre elevernes ønsker og udvikle skolen til et bedre sted at være.  Der bliver afholdt møder en gang om måneden. Vi taler om de ønsker, de enkelte klasser har, og om, hvordan de kan realiseres. Ændringer, som er blevet pålagt af bestyrelsen, bliver elevrådet også informeret om, så vi kan informere klasserne.  Vi synes, det er fedt at være i elevrådet, da vi godt kan lide at deltage i skolens demokrati, og fordi vi synes, det er vigtigt, at elevernes stemme bliver hørt. 

Elevrådet planlægger en årlig aktivitetsdag for hele skolen organiseret af elevrådet. Sammen med BG's rektor arrangerer elevrådet hvert år en camp, hvor elevrådet en hel dag diskuterer og får et oplæg om udvalgt tema.

Se vedtægterne her.

 

Elevrådsforperson

Ajah Bolic
2.x

Elevråds Næstforperson


My  Lykke Nielsen
2.x