5 semester Sport HF – med plads til ekstra meget træning

I skoleåret 2022-23 lancerede vi en ny model for en HF-uddannelse over 5 semestre.

For at få plads til træningskapaciteten og samtidig have tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse har vi lagt et ekstra semester (1/2 år) oven i det sædvanlige 2 årige HF-forløb. I det 5. semester vil du kun have 2 fag, som afsluttes med vintereksamen.

Med et 5 semesters HF-forløb får du plads til mange træningspas som eliteudøver samtidig med, at du sparer et semester ift. den traditionelle 3 årige Team Danmark model.

Skemaet er bygget omkring din træning som atlet og der er plads til morgentræning, træning midt på dagen og eftermiddagstræning:


Hverdagen med 5 semester Sport HF

Den nye Sport HF-ordning er designet i samarbejde med Brøndby IFs Master Class talentudvikling og er mulig for såvel BrMa-talenter som andre atleter med interesse for en HF-model, der giver mulighed for at optimere træningsindsatsen.

Som elev på 5 semester Sport HF går du i én HF-klasse og følger dermed de 2 årige HF-elevers skema med undtagelse af 2 fag, som udskydes til 5. semester. Du er således del af en hel klasse, hvor alle har sportsinteressen som omdrejningspunkt, men på forskellige niveauer. Se fag og fagpakker for den 2 årige Sport HF-ordning.

Med bedre muligheder for træningspas indbygget i skemaet øges kvaliteten i træningen, sammenhængen i hverdagen og der frisættes tid til lektier, venner, familie.

Eliteidræts- og uddannelsesvejleder
Brøndby Gymnasium har en Eliteidræts- og uddannelsesvejleder med særlig forståelse for atletens hverdag og stor indsigt i dual career. Eliteidræts- og uddannelsesvejlederen vil være nøgleperson ift. din uddannelse og din klub.

Forudsætning for at blive elev på 5 semester Sport HF
Er du interesseret i et HF-forløb på 2 ½ år på Brøndby Gymnasium skal du søge om optagelse gennem de sædvanlige kanaler, dvs. optagelse.dk og dér tilmelde dig det almindelige 2-årige HF-forløb. Din ansøgning i optagelse.dk skal suppleres af ansøgningsmail til Brøndby Gymnasium: bg@brondby-gym.dk med motivation, niveau og klub.

5 semester Sport HF og videregående uddannelser
5 semester Sport HF er en gymnasial uddannelse, der forbereder til videregående uddannelser. Primært er HF forberedende til Erhvervsakademi og mellemlange videregående uddannelser f.eks. professionsbachelor. Til de lange videregående uddannelser på universiteterne kan der kræves supplering med enkelte fag (SOF-forløb)