HF på Brøndby Gymnasium

HF på BG - bliv student på kun 2 år
2 år uden standpunktskarakterer, men med afsluttende eksamen i alle fag. Hvis det lige passer til dit temperament, er Sport HF på Brøndby Gymnasium den rigtige uddannelsesløsning for dig.


Sport HF
Vi kalder vores HF-uddannelse for Sport HF, fordi vi har sammensat en HF-pakke, der lægger vægt på sundheds- og idrætsfagligheden. Sport HF på Brøndby Gymnasium retter sig mod de mellemlange videregående uddannelser. Vores HF’ere skal opnå faglig indsigt og studiekompetence, der gør dem i stand til at træffe det rigtige uddannelsesvalg, når de står med eksamensbeviset i hånden.               

SPORT HF = adgang til mellemlange uddannelser
Med en Spor
t HF fra Brøndby Gymnasium kan du umiddelbart fortsætte en uddannelse indenfor en lang række sundhedsfag som f.eks. sygeplejerske, radiograf, diætist, bioanalytiker, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, laborant mm. Sport HF er også oplagt til dig, der gerne vil bruge kroppen i karrieren, f.eks. indenfor politiet, militæret, katastrofe- og risikomanagement, psykomotorisk terapeut mm. Og går du og drømmer om at blive lærer med linjefag i idræt er Sport HF det oplagte valg.

           

Dannelse, kreativitet og professionsrettede projekter 
Eleverne skal under uddannelsen udvikle fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer, hvor kravene til samarbejde, selvstændighed og sans for at opsøge viden er centrale. HF-uddannelsen skal tillige udfordre elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

Eleverne skal i løbet af uddannelsen arbejde projekt- og praksisorienteret med fagenes professionsrettede perspektiver, så de opnår forståelse for fagenes anvendelse i relation til videregående uddannelse og karrieremuligheder.

Kun 4 semestre & samarbejde med eksterne partnere
Den 2-årige uddannelse til HF-eksamen består af 4 semestre, hvor der undervises i obligatoriske fag, faggrupper, fagpakker og valgfag. Der indgår et antal faglige projekt- og praktikforløb fordelt over den 2-årige uddannelsesperiode i samarbejde med eksterne partnere.

Fokus på vejledning og trivsel
På Sport HF kommer du i klasse med elever, der ligesom du interesserer sig for idræt og ønsker at gå på et lille gymnasium. Vores klassestørrelser ligger mellem 20-24 elever og vi lægger vægt på, at det skal være nemt at få vejledning såvel fagligt som personligt. Der er altid tid til en god snak og vi arbejder opmærksomt med, at den enkelte og fællesskabet trives.

Fag, fagpakker og evaluering

På Sport HF-uddannelsen på Brøndby Gymnasium er de obligatoriske fag og niveauer samt faggrupper for alle elever følgende:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C
  • Psykologi B
  • En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, geografi C og kemi C
  • En kultur- og samfundsfags faggruppe med historie B, samfundsfag C og religion C

Brøndby Gymnasiums valgfag er:

  • Matematik B
  • Idræt B

HF-elevernes faglige udbytte af undervisningen evalueres løbende med henblik på den enkelte elevs mål for egen udvikling. Der gives ikke standpunktskarakterer.

HF-uddannelsen afsluttes med eksamen efter andet, tredje og fjerde semester i afsluttende fag.

   
Læs mere om Sport HF her samt studieretninger her