Optagelse på BG

Vil du gerne sikre dig en plads på Brøndby Gymnasium, så kan du skrive dig på her.

Der betales et engangsbeløb på 500,00 kr. for at blive indskrevet på Brøndby Gymnasium. Når I har søgt, modtager I en mail med betalingsinfo m.m. Først når du har modtaget en kvittering på indskrivning og indbetaling, er du optaget på listen

Brøndby Gymnasium optager først og fremmest elever, som står på vores indskrivningsliste. For at være garanteret en plads på Brøndby Gymnasium skal du:

  • Have en bekræftelse på, at du er optaget på vores indskrivningsliste
  • Være blevet erklæret uddannelsesparat fra grundskolen
  • Vælge Brøndby Gymnasium som 1.prioritet på optagelse.dk

Er indskrivningslisten fyldt op, vil du modtage et tilbud om at blive optaget på vores venteliste til indskrivningslisten.

Er du blevet indstillet til en revurdering af din grundskole og har valgt Brøndby Gymnasium som 1. prioritet, vil du helt automatisk blive indkaldt til en optagelsesprøve med efterfølgende samtale med vores rektor.

HUSK at den officielle ansøgning ALTID SKAL foregå elektronisk gennem din grundskole på optagelse.dk
 

Optagelse.dk

Optagelsen til gymnasiet koordineres af Fordelingsudvalget for Region Hovedstaden,

Optagelseskravene er de samme på alle landets gymnasier, men Brøndby Gymnasium er undtaget fra afstandskriteriet. Du kan finde flere informationer om optagelseskrav på uddannelsesguiden www.ug.dk


Ansøgning direkte fra grundskolen:

Er du erklæret uddannelsesparat, skal du søge om optagelse på gymnasiet via optagelse.dk senest den 1. marts.


Erklæret ikke-uddannelsesparat?

Er du ikke vurderet uddannelsesparat til STX og/eller HF og har søgt om optagelse, vil den uddannelsesinstitution, du har søgt som din førsteprioritet indkalde dig til en skriftlig optagelsesprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Den første mulige optagelsesprøve vil ligge i midten af forårssemesteret. Der er også mulighed for at aflægge optagelsesprøver i juni og august. Evt. sygeoptagelsesprøve ligger ligeledes i august.

Optagelsesprøven efterfølges af en samtale med rektor og studievejleder på den uddannelsesinstitution, du har søgt som din førsteprioritet, hvorefter det afgøres, om du kan optages.

Der er også mulighed for at aflægge optagelsesprøve i august måned, hvor evt. sygeoptagelsesprøver også er placeret.

Hvis du ikke består optagelsesprøven, vil du heller ikke kunne optages på andre lignende uddannelsesinstitutioner det pågældende skoleår.

Såfremt du til folkeskolens afgangseksamen får et samlet resultat på 6 eller derover, har du ret til optagelse på STX, uanset om du er erklæret ikke-uddannelsesparat. Det samme er gældende, hvis du har søgt HF og til afgangsprøven opnår et gennemsnit på 5 eller derover.


Yderligere spørgsmål

Hvis du har særlige spørgsmål - fx i forbindelse med en Team Danmark-ordning, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 4320 5070.


Lovgivning

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser