Optagelse på BG

Optagelseskravene er de samme på alle landets gymnasier, men Brøndby Gymnasium er undtaget fra afstandskriteriet, idet vi er et privat gymnasium. Vi kan derfor frit optage elever, så længe der er plads og ansøgeren i øvrigt lever op til de øvrige optagelseskrav (læs mere om adgangskravene på www.ug.dk).

Den officielle ansøgning SKAL ALTID foregå elektronisk gennem din grundskole via optagelse.dk senest 1. marts i det år, hvor du ønsker at starte til august.

Venteliste:
Vil du gerne skrive dig op til en plads på Brøndby Gymnasium, så kan du benytte følgende venteliste NB: vi optager pt. ikke flere til ventelisten 2024/2025

Der betales et engangsbeløb på 500,00 kr. for at blive indskrevet på Brøndby Gymnasium. Når du har søgt, modtager du indenfor en uges tid en mail med betalingsinfo m.m. Først når du har modtaget en kvittering på indskrivning og indbetaling, er du optaget på listen. 

Brøndby Gymnasium optager først og fremmest elever, som står på vores venteliste og som samtidig søger os som 1. prioritet.

Hvis vi modtager flere 1.prioritetsansøgere på vores venteliste end vi har plads til, så optager vi de elever fra vores venteliste, der bedst matcher vores profil og fokusområder.

NB: Det er altid en forudsætning for optagelse på Brøndby Gymnasium, at du opfylder de gældende betingelser for optagelse på uddannelsen.

Er du blevet indstillet til en revurdering af din grundskole og har valgt Brøndby Gymnasium som 1. prioritet, vil du helt automatisk blive indkaldt til en optagelsesprøve med efterfølgende samtale med vores rektor.


Yderligere spørgsmål

Hvis du har særlige spørgsmål - fx i forbindelse med en Team Danmark-ordning, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 4320 5070.


Lovgivning

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser