Fripladstilskud

Fripladskassens formål er at yde tilskud til nedbringelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsmæssige forhold.

Da der kun er begrænsede midler, bliver disse midler kun tildelt de mest trængende familier og under følgende forudsætninger:

UNDER 18 ÅR: 

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, der pr. 1/1 ikke er fyldt 18 år
  • Husstande med en lav personlig indkomst
  • Husstande med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.

Elever og forældre vil automatisk få tilsendt ansøgningsblanketten via mail. Skemaet returneres i udfyldt stand med oplysning om hoved- og medforsørgers indtægtsgrundlag samt kopi af seneste årsopgørelse.

Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales til skolerne en gang årligt, og fordeles til eleverne i sidste halvdel af skoleåret.

Ansøgningsfrist primo januar.

 

OVER 18 ÅR:

Tilskud til elever over 18 år beregnes og udbetales til skolerne 1 gang årigt

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt til:

  • Elever, der pr. 1/1 er fyldt 18 år og som samtidig modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) i tilskudsperioden/semesteret.
  • Husstande med en lav personlig indkomst
  • Elever med en pludselig forringelse af deres økonomiske situation i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være pludselig sygdom, død, arbejdsløshed eller andet.

Tilskudsberegning sker ud fra størrelsen af den enkelte elevs SU-bevilling.

Ansøgningsfrist primo januar.

Alle elever (samt deres forældre) vil automatisk få besked via skolens mailsystem, når det er tid til at ansøge. Eleverne/forældrene skal derefter ansøge skriftligt med en kort begrundelse om tilskud til skolens kontor.