Forsikring

Brøndby Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv.


Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. 
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. 

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.

Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.
 

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.  

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

 

Forsikring ved rejser uden for EU

Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.

 

HUSK!

Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?

Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.