Skolepenge

Brøndby Gymnasium er en privat selvejende institution. Ved skolestart vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 1.200 kr.

Det koster 2.550 kr./2.782 kr. pr. måned (pris pr. 1.8.2024) at gå på BG. Skolepengene indeksreguleres årligt. 

Skolepengene betales forud månedsvis. Der betales i alle 12 mdr. for hvert skoleår (2.550 kr.) , undtagen i det afsluttende år (3.g og 2.h), hvor skolepengeår fordeles på 11 mdr (aug-jun) istedet for 12 mdr (aug-jul) (2.782 kr.). 

Det forventes, at skolepenge betales via PBS. Ved anden form for betaling opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- pr. måned.

I skolepengene indgår undervisning, undervisningsmaterialer samt frugt- og frokostordning

Der gives søskenderabat på 15%. 

I tilfælde af betalingsrestance opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,- pr. rykker. Det er en forudsætning for skole-hjemsamarbejdet, at der sker rettidig betaling af skolepenge. Ved manglende betaling, kan skolen i sidste instans være nødsaget til at opsige samarbejdet.

Hvis du er Team Danmark godkendt og vælger at tage STX på 4 år eller HF på 3 år, så er sidste år til halv pris.


Ved udmeldelse i løbet af et skoleår

Der betales skolepenge til og med den måned, udmeldelsen finder sted.
 

Fripladstilskud

Det er muligt at søge om tilskud til skolepengene. Vi skal gøre opmærksom på, at der er meget begrænsede midler til formålet, beløbet afhænger af antal ansøgere og forældres indkomst. Skolepenge skal betales som sædvanligt indtil svar foreligger. 
Læs mere om reglerne for fripladstilskud her.

 

Forsikring

Brøndby Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv.

Læs mere her.
 

Ekskursioner mv.

Ved ekskursioner mv. kan der være en deltagerbetaling, der dog højst kan udgøre 100 kr. pr.døgn pr. deltager.
 

Studieture:

I 2.g og 2.hf kommer eleverne på studietur med 2 af deres lærere.

Rejserne koster mellem 4.000-5.000 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Denne pris er inklusiv transport og udflugter. 

Rejserne betales af eleverne selv. 


I 3.g kan der forekomme en faglig udlandsstudietur if forbindelse med et studieretningsfag på A-niveau og/eller et valgfag på A-niveau.

Dette er noget der aftales i de enkelte klasser mellem elever og lærere.

Turen er typisk af kortere varighed (2-4 dage).