Hjem SitemapTirsdag d. 19. november 2019 kl. 08:39 af Pia Sadolin

Præstér under pres – møde i Privatklubben på Brøndby Gymnasium

Mandag den 18.11. havde Brøndby Gymnasium arrangeret møde med fokus på at debattere den såkaldte præstationskultur i uddannelsessektoren.

 

Rektor Pia Sadolin indledte med et kort oplæg om præstationskultur ift. mestring, hvor hun understregede nødvendigheden af at sondre mellem proces og præstation og at lære eleverne, at mestring handler om at lære, at være nysgerrig, at prøve sig frem og at præstation handler om at vise, hvad man kan og evaluere på resultatet. De to begreber – mestring og præstation – supplerede således hinanden i bedste fald. Pia påpegede, at den herskende præstationskulturdiskurs måske snarere var en perfekthedskultur, som blev understøttet af et karaktersystem, der fokuserer på fejl snarere end helhed.

 

Derefter overtog lektor Nis Stenderup scenen med et særdeles veloplagt oplæg om Oplevelsesbeskrivelser som procesværktøj. Han redegjorde for teorien bag og beskrev værktøjets anvendelse og konkrete resultater i bl.a. idrætsundervisningen. Gennem Oplevelsesbeskrivelser fortæller eleven om en konkret situation, hvor der skulle ”præsteres under pres”, hvordan det blev oplevet i situationen og hvordan eleven håndterede udfordringen. Oplevelsesbeskrivelser handler i udpræget grad om at turde og kunne flytte sin comfortzone og forstå egne reaktionsmønstre. Dermed øges elevens selvindsigt og viden om handlemuligheder i pressede situationer. Fokus er på processen og ikke på, hvad resultatet så blev.

 

Ifølge Nis er denne metode meget frugtbar ift. en mestringsdiskurs, hvor eleven prøver, fejler, gør erfaringer, prøver igen, indtil det lykkes.

 

Vi snakkede derefter om Oplevelsesbeskrivelser som værktøj til ”at turde sige noget i timerne”, at turde deltage i studieture/lejrskole, at turde gå til eksamen og dermed som procesværktøj henimod præstationen. Trine (Albertslund Lilleskole) påpegede værktøjets muligheder ift. en stadig voksende elevgruppe med diverse psykiske udfordringer som f.eks. angst.

 

Det var således en rigtig inspirerende formiddag. Og tusind tak til Nis for oplæg og indspark til en spændende diskussion om mestring, præstation og perfekthed.

 

Eneste malurt i bægeret var, at der ikke var det store fremmøde. Så næste gang vil der følge en tilmelding med til invitationen.

 

 

Pia Sadolin/Ref.

 

Del denne nyhed på Facebook

 
 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail: bg@brondby-gym.dk

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ