Hjem SitemapFredag d. 11. oktober 2019 kl. 22:04 af Pia Sadolin

Efterårshilsen

En gang imellem glemmer man, hvorfor man egentlig valgte den uddannelse, man har taget og de jobs, man har bestridt. 

 

For tiden er jeg tilbage i aktiv undervisning, som geografilærer i 1h og det slår mig, hvor hurtigt, man erfarer, om ens undervisning fungerer. Der er ikke noget pænt indpakket filter. Elevernes evaluering kommer med det samme. Man er simpelthen ikke i tvivl, om en lektion lykkes eller ej og kan være helt euforisk ovenpå ”en god time”. Den respons kan jeg godt savne i hverdagen som leder. 

 

Men samtidig er det også en krævende situation, som lærer konstant at blive bedømt. Den megen snak om præstationskultur gælder ikke kun elevernes situation, men er så sandelig også et vilkår for lærerne. Den voksende konkurrence på ungdomsuddannelsesmarkedet og de mange års nedskæringer har ikke gjort præstationspresset på lærerne mindre. Og oveni har der været en underliggende kritik af undervisningens kvalitet og beskyldninger om en sløset omgang med tilstedeværelsesregistreringen.

 

Jeg tror ikke, gymnasiesektoren er speciel sart. Faktisk vil jeg mene, det er en meget robust sektor. Og det er en sektor, hvor man har tradition for at lykkes med nok så mangelfulde reformer, fordi det er særdeles forstandige mennesker, der befolker den. Derfor er det dejligt at konstatere, at der nu i Folketinget er en bred enighed om at sløjfe det mangeårige omprioriteringsbidrag, som år efter år har reduceret gymnasiernes indtægt med 2%. Det vil jeg i hvert fald gerne kvittere for med stor ros til finanslovsudspillet på det punkt. Den lektion håber jeg virkelig lykkes.

 

Fra BGs helt egen verden forlyder det, at 1.g’ernes studieretningsvalg er forløbet rigtig tilfredsstillende, med god spredning på studieretningerne og således, at alle får deres studieretningsvalg opfyldt. Det er igen i år Idræt A studieretningen, der bliver den største med 28 elever. BG har fornyet ansøgning til Undervisningsministeriet om endnu en 3-årige udbudsperiode med Idræt A i studieretning. Vi håber på svar, inden næste skoleårs studieretninger skal være indberettet primo november.

 

Digital dannelse forløb godt for både elever og som aftenarrangement for 1. årgangs forældre. Dagen følges op af teaterforestilling for hele skolen den 27. november på Avenue T, hvor vi skal se stykket Klædt af. Spændende hvordan det modtages. Der er ikke tvivl om, at de unge mennesker som en del af deres dannelsesproces prøver grænser af og ikke altid er tilstrækkelig opmærksomme på, om de sårer hinanden. Jeg håber, vi med disse arrangementer, får åbnet op for debatten og snakken om, hvordan det kan føles at blive (ufrivilligt) udstillet og hvor ondt det kan gøre, dét man bare troede var for sjov. Og her ser jeg så bort fra den ondskabsfulde og kriminelle adfærd, som de sociale medier desværre også giver plads til. 

 

BG er et lille gymnasium. Vi kender hinanden godt. Så tager man mere hensyn. Det er et værdifuldt kendetegn. Elevrådet er kommet rigtig godt fra start og bliver, når de nye studieretninger kører, suppleret med 1.g-repræsentanter, så det er et engageret forum for medbestemmelse. Vi skal lave en række trivselsevalueringer i november og Elevrådet planlægger en aktivitetsdag med netop Trivsel som tema. 

At trivsel og læring følges ad, kan vi næppe blive uenige om. Det får eleverne lejlighed til at bevise, når ap og nv-eksaminer rulles ud i slutningen af oktober og terminsprøverne afslutter kalenderåret i december. Et gymnasium er også en læringsanstalt. Og mine 1.h-elever skal til eksamen til sommer. Så skal det vise sig, om geografiundervisningen har båret frugt :-)

 

Lige nu og inden vi går på efterårsferie, er der bal (!) i kantinen. 250 unge mennesker giver den gas, mens regnen siler ned og musikken pumper. Jeg tror, vi er mange, der ser frem til en god lang weekend.

 

Rigtig god efterårsferie med venner og familie.


Pia Sadolin

 

 

Del denne nyhed på Facebook

 
 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail: bg@brondby-gym.dk

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ