Hjem SitemapTorsdag d. 20. december 2018 kl. 10:30 af Pia Sadolin

Julenyt 2018

Kære elever, forældre og venner af Brøndby Gymnasium,

 

Stearinlyset i rensdyrstagen blafrer let i trækvinden over mod det gamle nissepar, der står i vindueskarmen side om side med julekortene.

Så er det tid til en gang julenyt fra året, der gik.

Det er altid lidt svært, når kalenderåret og skoleåret ikke følges ad.

 

I februar holdt vi en pædagogisk dag om formativ evaluering. En evalueringsform, der sigter på at følge og rådgive eleverne, så deres læringsproces er i centrum og dermed den udvikling, de gennemløber i gymnasiet. Eleverne skal opleve, at de lærer det, de vil og det, der skal til.

 

Vi har gennem hele året arbejdet med den vejledningsform og herigennem forsøgt at vende opmærksomheden væk fra karaktererne og over mod læringsudbyttet.

 

På mit bord er netop landet en stor elevtrivselsundersøgelse (ETU), som gymnasiereformen satte i gang og som vi for første gang har resultatet af.

 

I relation til årets indsats i formativ evaluering er det opløftende læsning at se elevernes svar:

Lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det:     98% (altid->ofte)

Lærerne respekterer mig:                                             94% (altid->ofte)

Det kan simpelthen ikke gøres meget bedre.

 

På den anden side viser undersøgelsen også, at presset fra karakterer fortsat fylder meget. 61% af eleverne giver udtryk for, at de ”meget tit til tit” føler sig presset af karakterkrav. Det er et vilkår, som formativ evalueringsindsatsen måske kan opbløde, men ikke fjerne, så længe adgangskravene til de videregående uddannelser er karakterbaserede.

 

Karakterer var noget BGs gamle bestyrelsesformand, Kjeld Rasmussen, gik meget op i. Han mente – måske i modsætning til de fleste – at karaktererne udgjorde en forskelsbehandler. Hans påstand var, at elever fra Vestegnen skulle kæmpe mere for høje karakterer end eleverne fra det nordsjællandske Whiskybælte. Den uretfærdighed prøvede han at bekæmpe til det sidste. 2018 blev Kjelds sidste år. I maj gik han bort og på Kronprinsens 50 års fødselsdag blev Kjeld begravet fra en propfuld Brøndby Strand Kirke – som han (naturligvis) havde været med til at grundlægge, ligesom Brøndby Gymnasium, Brøndby Stadion osv. Vi savner ham.

 

I september afholdt vi for andet år en digital dannelsesdag for hele BG og hvor de nye 1.g’eres forældre inviteredes til et særligt aftenarrangement om digital opdragelse. Vi er meget opmærksomme på, at digital dannelse er en forpligtelse, der indgår i gymnasiets dannelsesbestræbelser. Det gælder både elevernes digitale adfærd og forældrenes muligheder for at forstå, hvad der foregår på de sociale medier.

 

At forældrene interesserer sig for deres børns skolegang viser ETU’en så fint: 87% af eleverne svarer positivt på forældreopbakning og opmuntring. Og at BGs digitale dannelsesbestræbelser batter, dokumenteres også af ETU’en, idet 97% af eleverne svarer, at de aldrig har været udsat for digital mobning på BG. – De sidste 3 % skal vi selvfølgelig have kigget nærmere på.

 

I oktober var BG vært for en stor konference for Idrættens Analyseinstitut (IDAN), hvor fokus var på fastholdelse af især teenagere i et aktivt idrætsmiljø. BGs elever var supergode eksempler på de udfordringer, det giver at skulle kombinere et aktivt idrætsliv med en ungdomsuddannelse. Det var en fornøjelse at opleve deres indlæg, lige fra topatleten, over subeliten til motionisten. Alle med velargumenterede begrundelser for de valg, de havde truffet. En fin dag med deltagelse af DGI, DIF, Team Danmark, en lang række idrætsforeninger og klubber samt diverse idrætskommuner og uddannelsesinstitutioner. Som én af oplægsholderne talte BGs idrætskoordinator Thomas Anker om fastholdelse af de unge i et forløb med plads til både talentudvikling og ungdomsuddannelse – og det er BG jo efterhånden ret erfaren i og god til!

 

Det var også i oktober vi arrangerede en dag for mere end 100 skolebørn fra lokale skolers 4. klasser, nemlig BG-festivallen. Med fokus på bevægelse, idræt og leg blev de mange børn aktiveret i mindre grupper med vore elever som teamledere. Der blev dystet, udfordret og lavet kampråb, som både skulle ryste børnene sammen og udfordre motorikken. Naturligvis blev der serveret sund frokost til de energihungrende små. BG vil meget gerne bidrage til at ”Vestegnens unger” får gode motions- og ernæringsvaner. BG-festivallen er et lille skridt i den retning.

 

Med Idræt A i en 1.g-studieretning tog vi i november hul på det forsøg, vi er én af hovedmændene bag. Idræt A-studieretningsklassen er på 28 elever, så der er basis for en masse spændende projekter, som vil udfoldes i samarbejde med kommuner, institutioner, idrætsklubber og diverse læringsanstalter. Jeg forventer, at BG også herigennem kan bidrage til oplysning om ernæring og bevægelse til fremme af folkesundheden – ikke mindst i Brøndby Kommune.

 

Se også resultatet af Brøndby Gymnasiums deltagelse i Gymnasieprofilen, som SDU færdiggjorde i år og som har til formål at øge gymnasieelevers trivsel ved at forebygge stress, skabe stærke fællesskaber og fremme regelmæssig bevægelses-, måltids og søvnvaner. Det er interessant at sammenligne BGs resultater med landsgennemsnittet. Vores elever er markant mere idrætsaktive end gennemsnittet. 

 

De sidste måneder af 2018 bød på store udfordringer for BGs økonomi. Akutte besparelsesbestræbelser betød, at frokosten blev reduceret i november og december og medio november afholdt BGs bestyrelse og ledelse et skolearrangement for alle interesserede elever og forældre om gymnasiets udfordringer. Efter 2 år med rigtig fin søgning blev optaget i dette skoleår reduceret med i alt 12 elever. Sammenholdt med yderligere fald i tilskuddet fra ministeriet ramte det BG hårdt. Forældre-elevarrangementet var velbesøgt og med mange konstruktive forslag, især til hvordan BG kan markedsføre sig bedre og blive mere synlig. Vi har ovenpå arrangementet nedsat en Task Force, bestående af 6 forældre, som har holdt løbende møder med gymnasiets ledelse og bidraget meget inspirerende til håndtering af udfordringerne.

 

Stor tak til de mange bidrag på mail og til Task Forcen, som yder en kæmpe indsats for skolen.

Jeg kan konstatere, at forældrene ikke kun bekymrer sig om deres eget barns trivsel, men så sandelig også om BGs.

 

Eleverne har bidraget med dejlige videoer om BG og jeg tror roligt, jeg kan hævde, at rigtig, mange kræfter er sat i søen for at skabe et brag af en orienteringsaften onsdag den 23. januar 2019.

Jeg ser altid frem til den aften og i 2019 nok mere end nogensinde. Det vil være første gang BG præsenterer en Hf-studieretning.

 

På vegne af hele Brøndby Gymnasium – glædelig jul og godt nytår!

Pia Sadolin

 

Del denne nyhed på Facebook