Hjem SitemapFredag d. 9. november 2018 kl. 12:07 af Pia Sadolin

Så er der gang i de nye studieretninger

Efter måneders venten (!), er 1.g’erne nu startet på studieretningerne og de fagkombinationer, de har længtes efter at komme i gang med.

 

I denne uge drejer det sig om at kombinere studieretningsfagene i et projekt, der anskueliggør, hvor godt fagene spiller sammen. Vi har kigget indenfor i 2 af studieretningerne:

 

 

Den samfundsfag-sproglige studieretning.

 

Studieretningen med samfundsfag, engelsk og spansk arbejder med det meget aktuelle emne: Migration, integration og menneskelige konsekvenser. Film, artikler, statistik og interviews på dansk, engelsk og spansk er kilder til viden og debat om udfordringerne på det amerikanske kontinent – med et netop overstået midtvejsvalg.

 

 

LATINOS IN THE USA

 

 

Idræt A-studieretningen

 

Studieretningen med idræt, samfundsfag og matematik arbejder med identitet, teambuilding, fysiske resultater og måloptimering.

Videooptagelser og data indgår som vigtig empiri i analyserne, så konklusionerne baseres på evidens. Eleverne bruger hinanden som eksempler og rollemodeller, med volleyball som den valgte sportsgren.


Identitet og holdsport

 

De 2 naturvidenskabelige studieretninger:

 

Studieretningen med matematik, fysik og kemi og studieretningen med biologi og kemi er gået sammen om at bruge matematikken som beregningsværktøj til forståelse af henholdsvis radioaktivt henfald og gærcellers aktivitetsniveau.

 

Overskrifterne er:

  • Eksponentiel regression anvendt på gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed
  • Eksponentiel regression anvendt på halveringstiden for barium-137

Eleverne har taget de hvide kitler på og er gået i laboratoriet.

 

Vær opmærksom på, at indskrivningslisten for det kommende skoleår på Brøndby Gymnasium er åben. Tjek: http://brondby-gym.dk/dk/kommende-elev/indskrivning-149/

 

Del denne nyhed på Facebook