Hjem SitemapTorsdag d. 11. oktober 2018 kl. 13:25 af Pia Sadolin

Efterårsnyt, oktober 2018

Sikke et tempo :-)

 

Skoleårets 3 første måneder er buldret derudaf.

Mens jeg sidder og gør status afholder 2.g’erne BG-festival med deltagelse af omkring 150 folkeskoleelever fra 4. klasse og Nis Stendevad er taget til Jylland med 15 fodboldpiger for at forsvare BGs ære i gymnasiernes finalestævne. 1.g’erne finpudser valg af studieretning og 3.g’erne tager hul på SRP-processen med valg af fag og emne og tildeling af vejledere.

 

   

 

Vores nye linjeidrætstilbud: Supplerende funktionel fysisk træning (intet mindre!), er kommet godt fra start og trænere og elever har netop været forbi for at hente nyindkøbte kettlebells til træningen ovre i ”spejlsalen” i Stadionhal 1. Det er i samarbejde med Brøndbyvester Skole, at vi har startet den fysiske træning op, som et tilbud til sportselever, der er skadet, skal træne bestemte muskelgrupper, eller andre elevtyper, der gerne vil forbedre fysikken. Træningen foregår med instruktion og vejledning for den enkelte elev i basale træningsfærdigheder.

 

Jeg har allerede begejstret udsendt ”pressemeddelelse” om oprettelsen af vores nye studieretning med Idræt A som forsøg på A-niveau. Det kan I læse om her

Og Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund, har delt den på sin facebook-side, så den har fået fuld opmærksomhed. Det har allerede skabt venteliste til næste års 1.g-optag :-)

 

Vi har som nævnt haft nogle travle første måneder. Introforløbet er næsten færdigt. Forude venter studieretningsstarten for 1.g’erne og dermed introforløb 2. Vi har afholdt Digital Dannelsesdag for alle elever og traditionen tro afsluttet dagen med et aftenarrangement for 1.g-forældrene, hvor sociale medier og forældrerollen blev drøftet.

 

Som noget helt nyt har vi oprettet et hold i Virksomhedsøkonomi på B-niveau for 3.g’erne og det er kommet rigtig godt fra start med mange aktiviteter ud og ind i huset. Mentorordningen i år er knyttet til holdet, så programmet for dette års mentorer er også blevet professionaliseret. Det første indledende møde med alle mentorerne er blevet afholdt og i disse dage mødes mentor og elev til individuelle arrangementer i mentors virksomhed. Maja Schomacker koordinerer som sædvanlig programmet med sikker hånd.

 

Også de to studierejser i september er gået fint. Vejret var med os i både Rom og Østrig. På morgensamlingen i sidste uge så vi billeder og videoer fra de to klassers rejser. Vi kunne konstatere, at de havde haft det sjovt og at det var to meget forskellige studierejser indholdsmæssigt: Det historiskkulturelle Rom overfor det ekstremsportsudfordrende Østrig. I foråret tager den sidste 2.g klasse afsted. Spændende at se, hvad de kommer hjem med.

 

Som optakt til valgåret har vi afholdt et politisk debatarrangement, hvor vore elever virkelig gik til den og især på tomandshånd med politikerne fik debatteret spørgsmål om bl.a. uddannelsespolitik, miljø og hvem, der skulle være Danmarks næste statsminister. Godt med sådanne arrangementer, hvor eleverne kan diskutere det, de synes, bør præge den politiske dagsorden. Lur mig, om der ikke følger flere debatarrangementer i foråret!

 

 

Vi har også haft fler-dags projekter for elever fra grundskolerne. Hele 3 af slagsen, som har impliceret alle Brøndby skolerne og alle Vallensbæk skolerne. Desuden har vi afholdt et helt særligt tilrettelagt forløb for Brøndbyvesters idrætsklasser, hvor fokus har været på dual career, altså hvordan man både kan gennemføre en ungdomsuddannelse og fortsætte sin idrætskarriere.

Som vanligt har vores elever været fremragende værter :-)

 

Det har de også været for de mange individuelle besøgselever, der har været her en enkelt dag for at afprøve ”livet på BG”. Det er så positivt, at være rektor for elever, der generøst tager sig af fremmede unge på besøg og dermed som det allervigtigste giver dem et godt  indtryk af BGs hverdag.

 

3.g’erne har klaret generalprøven i AT, Almen Studieforberedelse, i fin stil og vi kan atter en gang konstatere, at vi kommer til at savne den eksamen, når den afvikles for sidste gang til sommer. Den indsigt, eleverne får i de forskellige fags arbejdsmetoder, er så frugtbar for dem. Ikke kun ift. deres faglige indsigt, men også ift. deres forståelse af, at løsninger på komplekse problemstillinger kræver inddragelse af flerfaglige kompetencer, der fremmes gennem samarbejde. Det ruster dem til det arbejdsmarked, de senere skal virke i.

 

3.g’ernes år ser ud til at være skudt godt i gang og med arrangementet: Kan du se huen, er de ikke i tvivl om, at det er nu, det virkelig gælder. For 1.g’erne er der stadig lang vej, mens 2.g’erne står i et vadested. Dem laver vi derfor også et arrangement for: Kick-Off 2.g, hvor vi skitserer, hvad der kendetegner 2.g-året både fagligt og socialt.

 

Kort opsummeret er der sket mange ting de første måneder og det vil fortsætte frem til jul. Vi har styr på det. I midten af næste måned skal elevrådet organisere en hel (aktivitets)dag med temaet bæredygtighed. Det har de næsten styr på. Og så er der gymnasiets økonomi. Den er heller ikke nem denne gang. Faldende indtægter gør det vanskeligt. Den fortsatte reduktion af de statslige tilskud gør det svært at styre budgetlægningen, nu for 3. år i træk. Vi kæmper benhårdt for at vedblive med at være et attraktivt gymnasium med et højt fagligt niveau og en stærk digital idrætsprofil.

 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) afholdt i sidste uge en heldags konference på BG med fokus på idræt i ungdomsårene for alle og ikke kun talenterne. 45 deltog og det var en meget inspirerende dag, som vore elever bidrog til, både fysisk i spillet GoPlayDOT og på Goal Station Arena og som eksempler på forskellige elevtyper fra eliteatleten til  den ikke-aktive. De fik meget ros af konferencens deltagere. BGs idrætskoordinator, Thomas Anker, havde gjort et godt job.

 

   

 

Så trods store økonomiske udfordringer er der mange gode ting at berette om. Vejrguderne svigter os i det mindste ikke. I det smukke vejr, Indian-summer, med 20 grader på fodboldbanerne, vil jeg ønske jer en rigtig god efterårsferie, hvad enten I skal arbejde eller kan holde fri.

 

På gensyn i uge 43 – som for mit vedkomne starter med bestyrelsesmøde mandagmorgen kl. 8.00 :-)

 

Pia Sadolin

 

Del denne nyhed på Facebook

 
 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ