Hjem SitemapTirsdag d. 3. juli 2018 kl. 14:04 af Pia Sadolin

Sommerhilsen, juli 2018

I fredags, den 29. juni,  havde vi alle på Brøndby Gymnasium én af årets bedste arbejdsdage. Dimissionen. Hvor alle studenterne fejres og får deres eksamensbeviser.

Hele 15 studenter (heraf 2 hf’ere) skulle i år løbe efter de 3 lastbiler, da vi forlod Brøndby Gymnasium og kørte over til Brøndbys Rådhus. De havde fået karakteren 12 i det sidste fag og skulle derfor traditionen tro løbe efter bilerne helt over til rådhuset. Jeg havde fornøjelsen at sidde sammen med chaufføren i den forreste bil og det var en dejlig oplevelse at vinke til alle de forbipasserende, som ringede med cykelklokken eller bilhornet. Borgmester Kent Max Magelund, iført borgmesterkæde og stort smil, holdt tale for de nyudsprungne studenter i Byrådssalen og diskede op med diverse lækkerier, inden studenterne kvitterede med en dans i Rådhushaven, før de atter hujende entrerede lastbilerne og drog afsted til de første ventende forældre på ”besøgsruten”.

 

Og så blev der atter stille!

 

Min sommerhilsen gælder selvfølgelig alle de glade studenter, men bestemt også de 1. og 2.g’ere, der afsluttede gymnasieåret 2017-18. Dem ser jeg frem til at byde velkommen tilbage til et nyt travlt skoleår efter sommerferien.

 

Vi har haft et hektisk år med implementering af reformen og nye klassedannelser ovenpå grundforløbet samtidig med at den gamle gymnasieordning levede videre i 2. og 3.g-klasserne. I det kommende skoleår skal 3.g’erne afslutte på den gamle ordning og derefter er reformen fuldt implementeret.

 

Jeg kommer til at savne AT = almen studieforberedelse, som ikke videreføres. AT er en eksamen, som handler om at  demonstrere 2 forskellige fags bidrag til at belyse en sag. Eleven skal forklare fagenes samspil og hvorledes de med deres forskellige metoder og videnskabelse kan øge forståelsen for sagen og dens aspekter. Det er virkelig en eksamen, hvor eleven kan forklare og synliggøre fagenes anvendelse. Vi har udviklet en flot tradition for høje karakterer i dén eksamen og præcis AT-karakteren rummer faglig viden, nysgerrighed, forståelse og anvendelse, hvilket er fjernt fra udenadslære og reproduktion. Man kan håbe – som et plaster på såret – at den mundtlige eksamen i SRP følger op på ATs metodeindhold og anvendelsesorientering. Det vil vise sig.

 

Det vil også vise sig, i hvilket omfang den nuværende undervisningsministers modstand mod netadgang ved skriftlige eksaminer vil slå igennem det kommende skoleår. Merete Riisager har i hvert fald den klare opfattelse, at kan eleverne snyde, vil de gøre det. Ifølge hende er der opstået en snydekultur på gymnasierne, som et resultat af adgangen til internettet under eksamen.

 

Jeg har den lige så klare opfattelse, at digitale kompetencer er en vigtig faktor i gymnasiernes ansvar for at gøre eleverne så dygtige, som de kan blive. Ikke til at snyde, men til at håndtere, anvende og skabe med digitale værktøjer. Derfor skal vi i undervisningen inddrage og udvikle de digitale muligheder og elevernes digitale dannelse. Da eksamen skal afspejle den daglige undervisning, giver det ikke mening at ”slukke for nettet”, mens eksamen afvikles. Hele den problemstilling har Steen Schjødt Christensen, Morten Schultz og jeg skrevet et indlæg om, som vi har lagt på BGs hjemmeside under overskriften: Alle elever har krav på digital dannelse.  – Læs den og kom gerne med kommentarer.

 

Når det er sagt, kan jeg sagtens blive bekymret over den tid, der kan gå med at anvende big data som styringsparameter. Og til hvad? Vi risikerer at måle det, der kan måles, snarere end at koncentrere os om det, der har effekt på og værdi for elevens læring.

I stedet bør vi få fokus tilbage på de verdener af faglighed, som bl.a. gymnasiets diversitet repræsenterer, der binder os sammen som samfund og kultur (frit efter Allan Holmgrens helt nye bog: Ud af kampen (2018)). Vi har i Danmark en tradition for åbenhed; overfor hinanden og overfor inspiration udefra. Vi er kendetegnet ved at være en åben økonomi med stor samhandel og interaktion over grænserne. Vi har ift. vores størrelse mange uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet – både boglige og erhvervsfaglige. De er befolkede med fagfolk. Lyt til dem og deres erfaringer, giv samtalen en chance. Danmark er ikke en nation af snydere, vi er faktisk meget regelrette, men der er mange måder at nå resultater på og der skal være plads til forskellighed – også når det gælder uddannelsesverdenens fagudbud og faglighed. Man skal ikke kun lade tal tale deres eget sprog.

 

Den nye persondatabeskyttelsesforordning, som I alle er blevet konfronteret med gennem elevsamtykkeerklæringer mm, har taget meget tid at få forberedt og vil de næste måneder fortsat fylde en del. I bund og grund handler det om beskyttelse af den enkelte mod f.eks. virksomheders misbrug af følsomme data. Som sådan et vældigt sympatisk initiativ og ikke mindst en beskyttelse af borgere i lande, der er mindre åbne og regelrette end Danmark. Jeg håber blot ikke, at den tillid, vi hidtil har haft til hinanden om ansvarlig omgang med data, vil afløses af mistillid og forventning om misbrug, hvis ikke diverse samtykkeerklæringer og databehandleraftaler er udformet først. Det kan lægge en voldsom begrænsning på vores udfoldelsesmuligheder og åbenhed overfor hinanden og folk udefra.

 

I skarp kontrast til magtens arrogance står Brøndbys borgmester Kent Max Magelund. Først sent accepterede han at blive borgmester, men nu han er det, går han all in for at fremme kommunen som et rart sted at være med vitalitet og med en bred vifte af idrætstilbud til alle. Borgmesterens tale til årets studenter fra BG osede af stolthed over deres eksamen og af optimisme for kommunens projekt: Sportsbyen. Brøndby Gymnasiums profil taler lige ind i visionerne om en sportsby med test, træning, talentudvikling, innovation i breddeidrætten, bevægelse som livskvalitet, faglig viden om krop, kultur, historie, økonomi og infrastruktur. Og en masse forskellige aktører ind over. Det bliver så spændende. Jeg håber, vi må lege med.

 

Rigtig god sommer,

Pia Sadolin

Rektor

 

Del denne nyhed på Facebook