Hjem SitemapFredag d. 9. februar 2018 kl. 13:56 af Pia Sadolin

Vinterferiehilsen

Kære alle,

Jeg havde den sjoveste oplevelse i dag, fredag d. 9.2., da jeg sammen med 1. og 2.g’erne besøgte Game i København. Hele formiddagen var der højt tempo med street dance, parkour og basket.

Eleverne havde en fest og kun Rasmus, vores Game-ambassadør, røg ufrivilligt ud i en baglæns salto, da han skulle forcere parkour banen.

Jeg fik så megen ros bagefter af instruktørerne, fordi BG-elevernes niveau og indstilling er så høj. En stor tak til alle deltagende elever for god sportmanship.

 

De sidste SRP-karakterer er ved at være voteret, så efter vinterferien er vi klar til en samlet offentliggørelse – naturligvis til hver enkelt 3.g’er.

 

I slutningen af januar holdt vi fællesmøde om rusmidler med deltagelse af repræsentanter fra Brøndby Kommunes misbrugscenter og ikke mindst med en af vore festvagter, som fortalte om sine egne erfaringer med misbrug og hvordan man kommer ud af det igen. Det var et både informativt og følelsesladet arrangement, som forhåbentlig kan afskrække alle vore elever fra at kaste sig ud i eksperimenter med rusmidler.

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en lille stigning blandt unge, der har prøvet kokain o.lign. Som gymnasium med fokus på idræt bør BG kunne gå forrest og være det sunde gymnasium uden stoffer. I løbet af foråret skal den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler indarbejdes i vores egen lokale udgave. Her skal vi bl.a. have lavet mere præcise formuleringer omkring rusmidler – det gør jeg selvfølgelig sammen med elevrådet.

 

Almenstudieforberedelsesprojektet (AT) i år er: Alternativer. Et meget bredt emne, som giver mulighed for at alle fag kan komme i spil. Sekretariatet arbejder lige nu på højtryk for at få fordelt de mange spændende ideer, eleverne har, på relevante faglærere. Det er altid et kompliceret puslespil, som vi gør meget ud af at få til at gå op. Med den nye reform vil AT desværre blive afskaffet. Det er derfor næstsidste AT-eksamen, vi skal forberede. De nye 1.g’ere skal i stedet for AT-eksamen til mundtlig eksamen i deres SRP – det bliver spændende. Men først om 2 år.

 

Som nogle af jer nok har regnet ud skifter vi frokostleverandør pr. 1. marts. En ny aftale er stort set på plads. Alle glæder sig.

 

I løbet af vinterferien får vi tætnet omkring vinduerne i lokale 11 og på lærerværelset. Her har der været opsat affugtere i 14 dage, da der var konstateret fugt i karmene. Heldigvis viste målinger, at der ikke var udviklet svamp. Når vi kommer tilbage efter vinterferien skulle skolen altså stå smukt igen.

 

De næste 3 uger vil handle om det kommende skoleårs 1.g-elevtal. Optagelse.dk er åbnet for tilmeldinger og som altid er det en spændende periode, hvor vi følger ansøgertallene tæt. Både elever og hele personalet gjorde en stor indsats til orienteringsaftenen i januar. Så jeg er optimist.

Rigtig god vinterferie.

Pia

 

Del denne nyhed på Facebook