Hjem SitemapOnsdag d. 17. januar 2018 kl. 10:13 af Pia Sadolin

Optagelse på Brøndby Gymnasium

På orienteringsaftenen, onsdag d. 10.1., spurgte en del af gæsterne til reformens adgangskrav.

Derfor kommer her en præcisering, så man lige kan genopfriske reglerne.

 

For stx-uddannelsen gælder følgende:

 

Optagelse med start august 2018 er uændret, dvs. uddannelsesparathedserklæringen hviler på et samlet skøn, der inkluderer de senest opnåede standpunktskarakterer, men uden central fastsættelse af gennemsnit.

 

Hvis du ønsker at starte på stx fra 2019 skal du have mindst 5 i gennemsnit af samtlige standpunktskarakterer for, at du kan blive vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Det sker som en del af en samlet vurdering, hvor du også bliver vurderet på dine personlige og sociale forudsætninger. Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering.

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du desuden:

  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning på tilsvarende niveau eller fra 6. til mindst 9. klasse (for dig, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15.)
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
  • Hvis du søger efter 10. klasse, skal du desuden have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og gennemført folkeskolens 9.- eller 10. klasseprøver i disse fag

Der er dog indbygget nogle kattelemme ift. at blive optaget på stx, selvom man ikke opfylder karakterkravene og/eller uddannelsesparathedserklæringens øvrige vurderingsellementer.

Disse fremgår af nedenstående figur, der meget overskueligt illustrerer adgangskravene i 2019.

 

https://www.ug.dk/sites/default/files/gymreform_nye_adgangskrav_hhx_htx_stx.pdf:


Bliver man så optaget på Brøndby Gymnasium, hvis adgangskravene er opfyldt og uddannelseserklæringen er på plads?

 

Ja, hvis vi har plads.

Med 86 optagne dette skoleår har vi sat ansøgere på venteliste.

Som privat gymnasium er Brøndby Gymnasium ikke underlagt afstandskriteriet, så vi lægger vægt på ansøgernes gennemsnit og motivation for at gå hér – uafhængigt af bopæl.

Vi har desuden en indskrivningsliste, som fungerer således, at står du på den og er uddannelsesparat med gode karakterer, bliver du optaget.

 

Kort sagt. Den sikre måde at komme på Brøndby Gymnasium på er en motiveret uddannelsesparathedserklæring og en plads på indskrivningslisten.

 

Del denne nyhed på Facebook