Hjem SitemapTorsdag d. 28. september 2017 kl. 11:53 af Pia Sadolin

Skader for 1,8 mia. kr.

Det er overskriften på en pressemeddelelse i går fra Danske Gymnasiers formand, der advarer mod konsekvenserne af de besparelser  for gymnasierne, som finanslovforslaget lægger op til.

 

Hvis det står til regeringen, skal gymnasierne nemlig spare 1,8 mia. kr. frem til 2021. Det er forslaget til Finanslov 2018, som med kravet om årlige besparelser på to pct. frem til 2021 cementerer skolevejen med besparelser.

 

Besparelserne på to pct. – det såkaldte omprioriteringsbidrag – blev sat i søen i 2016. At lade det løbe helt til 2021 er en farlig vej at gå, for det udhuler skolernes økonomi.

Når man på den måde fortsætter med at beskære gymnasieskolernes budgetter med to procent om året – selv i opgangstider – risikerer man at skære så dybt, at uddannelsessystemet tager varig skade og dermed begrænser unges mulighed for videreuddannelse.

Gymnasierne har allerede, inden omprioriteringsbidraget blev en realitet, sparet det, man kunne. På Brøndby Gymnasium har vi slanket lærerkollegiet, beskåret de administrative omkostninger og udvist stor sparsommelighed på indkøb.

 

Med meldingen om, at besparelserne på tilskuddet til gymnasierne skal forlænges yderligere til 2021, nærmer vi os en situation, hvor det handler om, at den gode undervisning står for skud. Beskæres tilskuddet pr elev er vi nødt til at optage flere elever. Vores dygtige lærere skal følgelig undervise flere elever. Og selvom man afvikler dele af undervisningen på mere effektiv måde end i dag, kan det ikke undgås, at det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen.

 

Lærerne vil simpelthen få mindre tid sammen med eleverne. På Brøndby Gymnasium vil vi gøre alt, hvad vi kan for at finde “smarte veje”, så den tætte lærer-elevrelation, vi er kendt for, bevares, men når vi samtidig skal føre gymnasiereformen ud i livet, vil de årlige besparelser på to pct. betyde, at vi står overfor et sisyfosarbejde.

 

Der er alvorlig grund til bekymring.

 

Del denne nyhed på Facebook