Hjem SitemapTorsdag d. 7. september 2017 kl. 09:14 af Pia Sadolin

Skal internettet forbydes til eksamen?

En kommentar til undervisningsminister Merete Riisagers forslag.

 

Ingen i uddannelsessystemet er interesseret i, at der snydes.

 

I gymnasierne arbejder vi på, at eleverne bliver dygtige. At de kan en masse i de fag, de er blevet undervist i og at de kan en masse om demokrati, historie og samfundsudvikling. Vi ser det som en vigtig opgave at vise retning og give dem et fagligt og værdimæssigt grundlag, de kan tage afsæt i.

 

Vi sætter grænser og vi udvider grænser i diskussionen med eleverne om, hvad vi forventer af dem og hvad de kan stille af krav til os.

 

Vi forventer f.eks. af dem, at de kan boltre sig i den digitale verden, fordi de behersker de digitale værktøjer, men vi ønsker samtidig at sætte retning for den dannelse, der er en forudsætning for, at de anvender disse kompetencer og færdigheder fornuftigt og til gavn for dem selv og andre.

 

Der er opstået en form for kløft mellem de muligheder, de digitale medier tilbyder de unge og den dannelse, der er en forudsætning for at anvende deres kompetencer og færdigheder. Bl.a. fordi vi (de voksne) har tøvet med at orkestrere de dannelsesanvisninger, eleverne har brug for. Hvorfor? Fordi vores viden og erfaringsbaggrund ikke er digital. Vi har ikke følt os klædt på til opgaven.

 

Det er en rigtig dårlig undskyldning. Den baserer sig på den fejlagtige antagelse, at der er forskel på almen dannelse i klassisk forstand og digital dannelse i cyperspace. Det er der ikke.

Kløften mellem de unges digitale færdigheder og manglende forudsætninger for at håndtere dem, forsvinder i hvert fald ikke ved at fjerne internettet til eksamen. Og det er med garanti ikke et krav, som eleverne har stillet.

 

Som uddannelsesinstitution og læreranstalt skal vi naturligvis ikke finde os i snyd. Det skal vi med alle midler forhindre. Men tendensen til at forbyde og kontrollere sig gennem problemerne passer meget dårligt med en demokratisk tankegang baseret på oplysning og nysgerrighed.

 

Der er så meget positivt i gang på gymnasierne, som knytter sig til den digitale udvikling, at det ville være et tilbageslag med forbud mod netbaserede prøver. 99% af de unge gør det fortræffeligt. De overholder spillereglerne og får oven i den store faglige viden en trænethed i at bruge nettet begavet og kritisk, at designe flotte opgaver med brug af lyd, billeder og statistikker, at arbejde formidlingsmæssigt i forhold til afsender-modtager forholdet.

 

Det må være vores opgave at give gymnasieeleverne det faglige og dannelsesmæssige grundlag, som åbner nettet og alle dets muligheder for dem. Det bør derimod ikke være opgaven at spærre for de digitale landevindinger med begrundelsen: Ellers snyder I bare.

 

Læs også hvad Danske Gymnasier mener om afskaffelse af internet her

 

 

Del denne nyhed på Facebook