Hjem Sitemap

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du kan få SU fra kvartalet efter du fylder 18 år. Su’en kommer ikke automatisk – du skal søge om dem. Sæt dig ind i de muligheder du har i SU-systemet og de krav, du skal opfylde. Du kan læse om SU på internettet: http://www.su.dk. Her kan du søge og ændre din SU, og du kan få vejledning om reglerne, også i særlige situationer.
 

Læs også om SU-stipendium og SU-lån, og find ud af, hvad du må tjene ved siden af din SU. De fleste regler gælder for alle, men vær opmærksom på, at der på nogle punkter er forskel på ungdomsuddannelsen (som du går på) og en videregående uddannelse.

Ansøgningen til SU kan hentes og evt. udfyldes før den printes fra ovenstående net-adresse, men du kan også få et skema på studievejledningen. Brøndby Gymnasium er ikke tilsluttet SU-styrelsens edb-system endnu, så du skal aflevere din papir-ansøgning på studievejledningen, hvor den bliver checket, inden den indsendes.

 

Betingelser
For at få SU er der en række betingelser, du skal opfylde:
 

Du skal være fyldt 18 år
Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du fx 18 år i april måned, kan du få SU fra den 1. juli. Du kan tidligst taste din su-ansøgning 1 måned før, at du skal have din su. Se mere her


Du skal være dansk statsborger
Er du udenlandsk statsborger, er der mulighed for at få SU, hvis du opfylder nogle særlige betingelser.


Du skal være studieaktiv
Studieaktiv på en ungdomsuddannelse, betyder bl.a., at du skal følge undervisningen, gå til eksamen m.m.


Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte
Får du andre former for offentlig støtte, der skal bruges til at leve for, kan du ikke samtidig få SU. Du kan heller ikke få SU i måneder, hvor du har orlov eller er i lønnet praktik.


Der er en grænse for hvor meget du må have af indtægt ved siden af SU'en
Overskrider du denne grænse, skal du betale SU tilbage.
 

Skattepligtig A-indkomst
Husk at dit stipendium er skattepligtig A-indkomst, så der er derfor trukket skat af dit stipendium, inden det bliver udbetalt.

 

Når din SU er beregnet, får du en støttemeddelelse, hvor du kan se, hvilke skatteoplysninger SU-styrelsen bruger. Er skatteoplysningerne ikke rigtige, skal du kontakte dit lokale skattekontor, så ændrer de oplysningerne elektronisk.

 

Normalt bruger SU-styrelsen dit hovedkort, men ønsker du, at de i stedet skal bruge dit bikort, skal du kontakte dit lokale skattekontor.

 

Har du frikort, bliver din SU ikke udbetalt før du afleverer dit frikort på skattekontoret. (se endvidere under www.su.dk, stipendium/skat). 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail: bg@brondby-gym.dk

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ