Hjem Sitemap
 


Matematikvejledning på BG

Matematikvejlederen på Brøndby Gymnasium screener eleverne i starten af 1.g. Sammen med matematiklærerne vurderer matematikvejlederen herefter om der skal tilbydes ekstraundervisning for elever med specielle behov. Screeningen foretages også, når nye elever kommer til i løbet af året.

 

Elever på alle tre klassetrin kan kontakte matematikvejlederen, hvis de føler at have ”ramt muren” eller, hvis der er store forståelsesmæssige vanskeligheder ved et bestemt matematikemne. I løbet af året vil der være en række åbne vejledninger.

 

Ud over de åbne vejledninger kan man aftale specielle individuelle vejledninger.

 

Matematiklærerne kan også henvise elever til matematikvejlederen.

 

Eleverne oplever typisk en stor forskel mellem matematik i grundskolen og i gymnasiet. I gymnasiet er matematikken mere abstrakt med stor brug af ”bogstavregning” – symboler, arbejde med negative tal osv. For de fleste elevers vedkommende kræver denne overgang, at man er fokuseret i timerne og laver sine lektier omhyggeligt lige fra starten af 1.g. For nogle elevers vedkommende kræver matematik en ekstra stor arbejdsindsats, fordi man ikke har opnået tilstrækkelige abstraktionsmæssige færdigheder. Matematikvejledningens succes er afhængig af, at eleverne arbejder flittigt med matematikken, og at de er oprigtigt interesserede i at blive bedre.

 

 

Matemarikvejleder Mikkel Rønne (MR):

 

E-mail: 'mr' + '@' + 'brondby-gym.dk'

 

Skriv gerne en mail, Jeg checker e-posten hver dag.