Hjem Sitemap
 

BG's regler om sikker databehandling
for elever

Denne politik er lavet med elevrådet som primær afsender og er godkendt af gymnasiets ledelse og bestyrelse.

 

 

Overordnede It-regler:

 • Det er ikke tilladt at tiltvinge sig uautoriseret adgang til andres computere på nettet, herunder bryde gennem skolens sikkerhedssystemer.
 • Det er ikke tilladt at bruge nettet til at formidle eller publicere materiale, som er skadeligt for elevers og/eller skolens omdømme. Endvidere skal almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.v. overholdes.
 • Det er forbudt at forsøge at skjule sin identitet ved brug af elektroniske postsystemer.
 • Det er ikke tilladt at undersøge eller afsløre andres private forhold, herunder indhold af elektronisk post samt passwords.
 • Netværket må ikke anvendes til at sende upassende og/eller krænkende meddelelser.
 • Henstillinger fra skolens IT-administrator, lærere og vejledere skal efterkommes.
 • Brug opgaveportalen med omhu og snyd ikke.
 • Angiv altid brug af elektroniske kilder til dine skriftlige afleveringer.
 • Du må kun dele oplysninger, videoer og fotos af andre, hvis alle de personer, som oplysningerne angår (fx de personer, der kan ses eller høres på en video) på forhånd har givet lov – tydeligt og frivilligt. Hvis man deler noget uden at have fået lov, er det ulovligt.
 • Det skal være den konkrete oplysning, video eller foto, som personerne skal give lov til, at du deler. Dvs. at hvis man har sagt ”ja” én gang, gælder det kun i det aktuelle tilfælde.
 • Hvis personerne senere fortryder, at de sagde ”ja” til at du måtte dele oplysninger, video eller fotos af dem, skal du straks fjerne materialet igen fra det medie, hvor du har lagt det op, ligesom du skal bede de venner, du evt. har delt materialet med, om at slette det.
 • Det kan i mange tilfælde være praktisk umuligt at fjerne materiale fra fx Facebook, og derfor skal du overveje nøje, om det er en god ide at dele materialet i første omgang. 
 • Hvis skaden allerede ér sket og materialet er lagt på nettet og evt. videredelt, kan man finde vejledning i at slette materiale fra forskellige platforme i denne vejledning fra Red Barnet.

 

Sikker kommunikation med Brøndby Gymnasium (målgruppe: elever og forældre)


Hvis du vil kommunikere med Brøndby Gymnasium kan du gøre følgende:

 • Fraværsmeldinger sendes via Lectio, hvor du udfylder en af de fire valgmuligheder (sygdom, skolerelaterede aktiviteter…). Du bør ikke skrive noget i det fritekstfelt, der findes på samme side, da feltet ikke er sikkert nok til at fx uddybende oplysninger om sygdom, trivsel mv. må registreres der. Hvis du skriver noget i feltet besvarer vi det ikke.
 • Hvis du vil uddybe din fraværsmelding med mere tekst, skal du skrive det i en mail til fx din lærer, kontoret eller vejleder eller du kan give besked på telefon nr. 4320 5070 (sms modtages ikke).
 • Du skal være opmærksom på, at hvis du sender en mail med fx sygdomsoplysninger, dit cpr-nummer eller lignende, så opfordrer vi til, at du bruger en sikker (krypteret mail). Den sikre mail beskytter dig imod, at uvedkommende læser med, når mailen sendes via det åbne internet.
 • Hvis du selv opstarter en mailkorrespondance, der indeholder fx sygdomsoplysninger, dit cpr-nummer eller lignende, med os via en usikker (ukrypteret) mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse.

Brug af sikker mail

Hvis du ønsker at kommunikere sikkert med os, er der flere måder at sende en sikker mail på. Da udviklingen på området går hurtigt, kan vi ikke sige noget generelt om alle mail-systemer. Hvis du er i tvivl om dit mail-system kan afsende sikkert, anbefaler vi derfor, at du gør et af nedenstående:

 

 1. Benytter den mail du har modtaget fra Brøndby Gymnasium (xx@brondby-gym.dk). Via denne mailadresse kan du skrive sikkert internt med gymnasiet.
 2. Beder Brøndby Gymnasium om at opstarte en mailtråd fra gymnasiets sikre mail, som kan sendes til din mail. Du vil så modtage en kode, som du kan åbne mailen med. Hvis du skriver videre i tråden, som gymnasiet startede, forbliver tråden sikker (krypteret)

 

Du bør altid undgå at sende fortrolige eller følsomme personoplysninger til os via Lectio, som kun er til undervisningsbrug.

 

Hvis det er BG, som opstarter mailkorrespondancen, sender vi sikker mail til dig via e-Boks.

 

Hvis du selv opstarter en mailkorrespondance, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, med os via en usikker mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse.

 

Det sikre password (retningslinje)

I dag gælder det om at have et rigtig langt password, som er dedikeret til de enkelte services (facebook, twitter, lectio ect.), som man logger på. Et 8-tegns password kan crackes på 8 timer, selvom man har brugt specialtegn og tal. Man kan let lave et sikkert password, der er til at huske på følgende måde:

 •  lav en sætning: 
   jegelskeratspiseburgers
 • lav noget der er forskellig fra service til service:
   jegelskerFBatspiseburgers (for FaceBook password)
 • hvis du vil lave ekstra sikkerhed, så gør f.eks. hvert andet bogstav stort og tilføj et tal eller
 • specialtegn:
  jEgeLskerFBaTsPisebUrgers!1

 

Surfing på internettet (regel og retningslinje)

Regel: Der må ikke surfes på sider eller købes tjenester, der er i strid med dansk lovgivning (f.eks. BitTorrents (download af ulovlig musik/film), hackersider, der tilbyder at lægge netværket ned, virusbefængte sider, hvor dette er åbenlyst etc.) 

Retningslinje: Brug din sunde fornuft, når du surfer på internettet. Besøg kun sider der er relevante for dit studie, eller sider som er anerkendte som f.eks. Twitter og Facebook.

 

Brug af sociale medier (regel og retningslinje)

Overordnet gælder, at det er læreren, der i undervisningen bestemmer om dine devises er åbne, mens du selv bestemmer udenfor undervisningstiden.

Regel: Det strider mod dansk lovgivning at udgive sig for en anden og poste noget via en andens facebookprofil.

Ligeledes gælder det, at man kan straffes med bøde og op til 6 måneders fængsel, hvis man poster billeder af en anden mod dennes vilje. Dette gælder billeder, som er taget i et ikke-offentligt rum – f.eks. til en privat fest.

Retningslinje: Tænk dig om, før du poster noget om dig selv, andre eller gymnasiet.

 

Du kan også læse om, hvad du må dele på sociale medier, her

 

Upload og download (regel)

Brug af BitTorrents er ikke lovligt. BitTorrent er programmer, der bruges til at dele ulovligt indhold – typisk film og musik, men også ulovlige filer. Samtidig hermed er programmerne en stor kilde til malware som f.eks. virus, samtidig med at de er en stor belastning for det fælles netværk.

Eksempler er:

Piratebay, Kickasstorrents, Torrentz, Ekstratorrent, yify-torrent, EZTV, 1337x, Isohunt.to, Bitsnoop, Rarbg.

 

Overvågning (regel)

Gymnasiet overvåger som udgangspunkt ikke personlige forhold, eller hvad man skriver på de sociale medier, i mails, chats eller hvad der søges på. I forbindelse med eksamen sker der dog en kontinuerlig overvågning, der kan vise om der anvendes sider eller programmer, der strider mod denne it-sikkerhedspolitik.

I forbindelse med eksamen:

 • enheder der bruges i eksamenssammenhæng kan udtages til kontrol
 • enheder der bruges i eksamenssammenhæng overvåges 

Til hverdag:

 • Der laves stikprøvekontroller på f.eks. brug af BitTorrentsprogrammer, besøg på ulovlige hjemmesider og andre forhold der strider mod denne it-sikkerhedspolitik.


Hacking (regel)

Forsøg på hacking af enheder på netværket er i strid med dansk lovgivning. Hvis du undersøger, eller forsøger at få adgang til en andens enhed på netværket, er der tale om hacking.


Antivirus/malwarebeskyttelse (retningslinje)

Uanset om du bruger mac eller pc, bør du have installeret et antivirus-/malware-beskyttelsesprogram.

 

Kildeangivelse (regel og retningslinje)

Regel: Brug af andres materiale i dine skriftlige afleveringer er kun tilladt med kildeangivelse.

Retningslinje: Alt materiale kan i princippet inddrages i dine skriftlige afleveringer for så vidt du mener, det har relevans. Ved tvivl: spørg din lærer.

 

Sanktioner

Overtrædelse af reglerne i denne it-sikkerhedspolitik vil medføre forskellige former for sanktioner - i værste fald politianmeldelse og bortvisning.

 

 

Pia Sadolin

Rektor

Opdateret april 2018