Hjem Sitemap
 

uddannelsesformål, Vision og værdigrundlag

STX og HF uddannelsernes formål:

Uddannelsen til studentereksamen er en treårig ungdomsuddannelse og uddannelsen til en HF-eksamen er en toårig ungdomsuddannelse. Begge gymnasiale uddannelser er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelserne afsluttes med en eksamen efter national standard.

 

Formålet med de gymnasiale uddannelser er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. I HF-uddannelsen er der desuden lagt vægt på projekt- og praktikforløb.

 

Læs mere i Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen og HF

 

Brøndby Gymnasiums vision - det lille gymnasium med den store effekt

Brøndby Gymnasium vil bidrage til, at eleverne tager ansvar for skole og samfund og medvirker til fortsat vækst og velfærd.

 

Brøndby Gymnasium skal være et sted med værdifulde venskaber.


Brøndby Gymnasiums værdier

Synlighed, styrke og sammenhæng.