Hjem Sitemap
 

uddannelsesmål, Vision og værdigrundlag

STX-uddannelsens formål:

Uddannelsen til studentereksamen er en treårig ungdomsuddannelse, som er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

 

Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

 

Læs mere i Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

 

Brøndby Gymnasiums vision - det lille gymnasium med den store effekt

Brøndby Gymnasium vil bidrage til at eleverne tager ansvar for skole og samfund og medvirker til fortsat vækst og velfærd.

 

Brøndby Gymnasium skal være et sted med værdifulde venskaber.


Brøndby Gymnasiums værdier

Synlighed, styrke og sammenhæng.