Hjem Sitemap
 


Sociale klausuler

Handlingsplan for ansættelse af personer på særlige vilkår, jf. bekendtgørelsen om sociale klausuler, samt Arbejdsmiljøvurdering og Elevers undervisningsmiljø.

 

Brøndby Gymnasium har som uddannelsesinstitution et erklæret formål om i sin personale- og ansættelsespolitik, at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne og medarbejdere i jobtræning, aktivering m.v. Skolen ønsker endvidere en aktiv indsats indenfor ansættelse af flygtninge og indvandrere.

 

Vi har i flere år haft pedel, Zisan Corap, ansat. Zisan Corap er tyrkisk indvandrer og han skiftede rengøringsjobbet ud med pedelansættelsen hos os i 2007. Til begge parters tilfredshed.

 

Vi ansatte pr. 17. september 2014 Kemal Olgun i flexjob som serviceassistent. Forinden havde Kemal været en måned i jobprøvning med henblik på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi er glade for Kemal, der yder en god indsats.

 

Kemal Olguns andel af årsværkene udgør 2,98 %. Vi har indledt dialog med Brøndby Jobcenter om aftale i 2016, der skal tjene til indslusning af ressourcesvage unge på jobmarkedet.

 

I efteråret 2014 udarbejdede vi en supplerende Arbejdspladsmiljøvurdering (APV) med særligt henblik på det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne er blevet gennemarbejdet i SU og der blev udarbejdet en handlingsplan i relation til APV’ens anbefalinger. Den er blevet effektueret i 2015.

 

En kortlægning af elevernes undervisningsmiljø udarbejdes løbende jf. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Vi gennemførte således undervisningsmiljøvurdering i november-december 2013 og har udarbejdet en handlingsplan for opfølgning. Undervisningsmiljøvurderingen gav gymnasiet den flotte samlede karakter: 8,7. Ny gennemføres i efteråret 2016.

1.g’ernes studieretningsvalg, introforløb samt AP og NV evalueres hvert år. Se alle evalueringer på gymnasiets hjemmeside: www.brondby-gym.dk

 

Brøndby Gymnasium tilstræber gennem sine grundskolebesøg, brobygningsarrangementer, introduktionsforløb og besøgsdage at være en udadvendt institution med gode relationer til omkringliggende skoler og uddannelsestilbud.
Konkret har vi sammen med Glostrup Skole udviklet et forløb om Sprog og it for 9. klasser og et kompetenceafklaringsforløb for 8. Klasseelever – her indgår Brøndbyskoler også.

Vi har deltaget i Institut for Folkesundheds store Ungdomsprofilanalyse, som har givet også gode værktøjer til identificering af vores elevgruppes kendetegn.

 

Vi har etableret tradition for en årlig BG-festival, hvor alle 4. klasser i Brøndby Kommune inviteres til et heldagsarrangement på Brøndby Gymnasium tilrettelagt og gennemført af vore 2.g-klasser. Arrangementet er blevet en stor succes og vi deltager siden 2014 også i Brøndby-børnehavernes idrætsdag.

 

Vi har i oktober 2015 lagt hus til forskellige aktiviteter, ifm. at Brøndby for første gang afholder Kulturnat. Gymnasiet er også med i planlægningen af Kulturnat 2016.

 

Pia Sadolin

Rektor

april 2016