Hjem Sitemap
 

Om os

 

Brøndby Gymnasium er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en gymnasial uddannelse. Gymnasiet er ungt, bare 13 år gammelt og ligger på Brøndby Stadion i et åbent og imødekommende nybyggeri med bl.a. Danmarks IdrætsForbund, Team Danmark og Brøndbyernes IF som naboer.

 

Gymnasiet er en vigtig brik i Brøndby Kommunes visioner for Sportsbyen.

 

Såvel gymnasiet som omgivelserne summer af liv, fysisk aktivitet og professionel sportsudøvelse. 70 % af gymnasiets elever er særligt idrætsaktive og knap 20% er TeamDanmark atleter. Med Brøndbymodellen har gymnasiet udviklet velfungerende rammer for, at uddannelse og sport går hånd i hånd. Morgentræning er indlagt i skemaet, moduler og prøver tilrettelægges med stor fleksibilitet, forbund og klubber er samarbejdspartnere, frisk frugt er tilgængelig hele dagen og alle skolens klasser spiser sund frokost sammen i gymnasiets kantine.

 

Brøndby Gymnasium udbyder desuden faget idræt på alle niveauer og er sammen med Slagelse Gymnasium ene om at tilbyde idræt på A-niveau.

 

Gymnasiet har ekstra fokus på IT. En del af gymnasiets almendannende og studieforberedende formål består i digital dannelse, hvor eleverne i praksis lærer at begå sig via forskellige medier og på forskellige platforme. En fast bestanddel af lærernes kompetenceudvikling er rettet mod IT, hvorved de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler bliver en integreret del af undervisningen. På den måde kan den enkelte lærer bedst muligt hjælpe eleverne og sikre variation i undervisningen, ligesom det bliver muligt at understøtte såvel idrætsaktive som ikke idrætsaktive elever, der har brug for virtuel undervisning på tidspunkter, hvor de ikke er fysisk til stede på skolen.

 

Brøndby Gymnasium har stor søgning til faget informatik på C og B-niveau og tager der igennem ansvar for udvikling af elevernes digitale kompetencer.

 

Gymnasiets størrelse med omkring 240 elever fordelt på 9 klasser skaber en tæt og hyggelig atmosfære, hvor alle kender hinanden på tværs af køn, årgange og studieretninger. Brøndby Gymnasium er et lille, trygt gymnasium, hvor vi tager ansvar for vores egen og hinandens læring såvel fagligt som socialt.