Hjem Sitemap
 


Brøndby Gymnasium i tal

 

UDDANNELSER

STX (3 spor), Brobygningskurser for elever i grundskolen

 

 

ANTAL ÅRSELEVER (STX)

2016 2015 2014 2013 2012
234 234 215 230 254

 

GENNEMFØRELSE 

  2015 2014 2013 2012 2011
Fuldførte gennemsnit studietid (mdr) 34 34 35 34 35
Fuldførelsesprocent 87% 85% 93% 82% 86%

Data hentet herfra

 

OVERGANG TIL UDDANNELSE

  2013 2012 2011 2010 2009
Uoplyst/ukendt 27% 12% 19% 32% 19%
Erhvervsuddannelser, hovedforløb - - 8% 6% -
Erhvervsakademiuddannelser (EA) 7% 12% 13% 12% 9%
Professionsbachelorer 26% 41% 17% 22% 26%
Akademisk bachelor 31% 29% 40% 23% 43%

Data hentet herfra

 

KARAKTERGENNEMSNIT

2016 2015 2014 2013 2012
7,0 7,0 6,6 6,4 6,4

Data hentet herfra

Karakter fordel på fag kan ses her

 

SRP KARAKTERGENNEMSNIT

2017 2016 2015 2014 2013
7,6 7,3 7,5 6,9 6,4

Data hentet herfra - vælg "uoplyst" i Fagniveau øverst på siden