Hjem Sitemap
 

Om gymnasiet

 

Brøndby Gymnasium er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en gymnasial uddannelse. Gymnasiet er ungt, bare 10 år gammelt og ligger på Brøndby Stadion i et åbent og imødekommende nybyggeri med bl.a. Danmarks IdrætsForbund, Team Danmark og Brøndbyernes IF som naboer.

 

Såvel gymnasiet som omgivelserne summer af liv og fysisk aktivitet, lærerkollegiet er ungt og åbensindet, og mange elever er særligt idrætsaktive ved siden af deres skolegang. For at bakke op omkring dette har gymnasiet udviklet Brøndbymodellen, hvor frivillig morgentræning er indlagt i skemaet, hvor frisk frugt er tilgængelig i løbet af dagen, og hvor alle skolens 9 klasser spiser sund frokost sammen i gymnasiets kantine. Det er med til at skabe en tæt og hyggelig atmosfære, hvor alle kender hinanden på tværs af køn, årgange og studieretninger. Brøndby Gymnasium er et lille og trygt gymnasium, hvor vi tager ansvar for vores egen og hinandens læring såvel fagligt som socialt.

 

Gymnasiet har ekstra fokus på IT. En del af gymnasiets almendannende og studieforberedende formål består i digital dannelse, hvor eleverne i praksis lærer at begå sig via forskellige medier og på forskellige platforme. En fast bestanddel af lærernes kompetenceudvikling er rettet mod IT, hvorved de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler bliver en integreret del af undervisningen. På den måde kan den enkelte lærer bedst muligt hjælpe eleverne og sikre variation i undervisningen, ligesom det bliver muligt at understøtte såvel idrætsaktive som ikke idrætsaktive elever, der har brug for virtuel undervisning på tidspunkter, hvor eleverne ikke er fysisk til stede på skolen.