Hjem Sitemap
 


Traditioner på Brøndby Gymnasium

 • Fester
  Skolen afholder ca. 5 fester om året, heriblandt introfest, vennefest, gallafest og gammel elevfest.
 • Fredagscafé
  finder sted 5 gange i løbet af året med skiftende temaer
 • Gammel elevfest/10 års jubilarer
  Hvert år bliver der afholdt gammel elevfest på skolen. Her har ”gamle” elever mulighed for at gense deres ”gamle” klassekammerater og lærere. Arrangementet starter med fællesspisning for 10 års jubilarer og lærere.
 • Studentermiddag:
  Onsdagen før dimissionen bliver vores studenter inviteret til middag på skolen.  Sammen med gymnasiets ledelse og medarbejdere bliver der spist, hygget og underholdt. Desuden kan der holdes takketaler :-)
 • Hyttetur
  Under intro ugen kommer alle 1.g’ere og 1.hf'ere på en hytte-telttur sammen med nogle lærere og skolens tutorer.
 • Julehygge.
  Sidste skoledag inden juleferien starter vi altid dagen med fælles morgenbrød i kantinen og diverse juletaler, sange mm. Derefter står den på julefodbold arrangeret af eleverne i stadionhallen.
 • Lektiecafé
  Vi holder som regel lektieværksted 1-2 gange om ugen. Her kan du sammen med elever og lærere få vejledning til lektierne indenfor de naturvidenskabelige, samfundsfaglige og sproglige fag.
 • Fællessamling
  I løbet af skoleåret afholder vi morgensamlinger for hele skolen. Her bliver der bl.a givet praktiske informationer og vist videoer fra studieturene. Der kan også være oplæg fra folk udefra.
 • Linjeidræt
  Brøndby Gymnasium tilbyder vores elever professionel træning i fodbold, håndbold, svømning, dans og funktionel fysisk træning 2 morgener om ugen som supplement til klubtræningen og uden for fagrækken. Tilbuddet er frivilligt, men registreres.
 • BG-festival
  Hvert år i oktober måned afholder vi en festival, hvor 4. klasser fra omegnens  folkeskoler prøver kræfter med lidt utraditionelle sportsgrene og får en super sjov og aktiv dag. Det er vores 2.g klasser, som står for dette arrangement.
 • Studietur
  Vores elever kommer på studietur med deres studieretningsklasse og lærere. Denne tur ligger i 2.g i september- eller aprilmåned afhængig af studieretning.
 • 1 skoledag i decembermåned
  bliver der julehygget, så klasselokalerne kan blive pyntet. Der kåres 'bedst pyntet klasselokale' med tilhørende præmie ifm. juleafslutningen.
 • Fodbold og håndbold
  BG deltager hvert år i DM i gymnasiefodbold og gymnasiehåndbold  med et pige- og et drengehold.
 • Minihåndboldturnering
  1 gang om året afholdes der en mini håndboldturnering for elever og lærere.
 • Elevrådscamp
  Elevrådet mødes en hel dag med forskellige oplægsholdere og diskuterer udvalgt (aktuelt) emne medio april
 • Små 3-dages ture
  Kan f.eks. være kanosejlads eller overlevelsestur i Vestjylland med biologi og idræt samt forårstur til Hamborg eller Berlin med tyskA-holdet.
 • Idrætsdag.
  Eleverne prøver kræfter med længde- og højdespring, kugle og spydkast m.m. og har mulighed for at blive rekordholder.
 • Elevaktivitetsdag.
  Underholdende dag fyldt med udfordringer arrangeret af eleverne med Elevrådet som tovholder.
 • Digital dannelsesdag for alle elever
  I september afholdes der en digital dannelsesdag for alle elever med bl.a. foredrag og gruppearbejde. Dagen sluttes af med et forældrearrangement om aftenen med samme emne
 • Politisk debatarrangement
  Lokale politikere deltager i politisk debatarrangement for skolens 2. & 3.g samfundsfagshold samt 2.HF
 • Mød din fremtid: 3.g arrangement
  BG’s gamle elever kommer og fortæller nuværende 3.g elever om, hvilken uddannelse/karriere de har valgt efter BG.
  Derudover deltager vi også i karrieretanken på Tårnby Gymnasium, hvor der er en masse videregående uddannelser repræsenteret
 • SRP-værksted
  finder sted i 3.g’ernes skriveperiode som et tilbud, hvor eleverne kan sidde og skrive i lokaler på gymnasiet med vejledning af gamle elever, der er studerende i relevante fag.
 • Historiedagen 
  Heldagsarrangement i København for alle 2.g’erne
 • 3.g-Kan du se huen.
  Indleder 3.g’ernes gymnasieår med en peptalk og oversigt over årets udfordringer og planlægningskrav.
 • 2.g-Kick off.
  Indleder 2.g’ernes gymnasieår med en gennemgang af årets udfordringer og afsluttende SRO.