Hjem Sitemap
 


Traditioner på Brøndby Gymnasium

 • Aktivitetsdag.
  Her får vores elever prøvet kræfter af med alle mulige former for sjove og utraditionelle fysiske udfoldelser. 
 • BGV
  Brøndby Gymnasiums Venners formål er at støtte Brøndby Gymnasiums elever bl.a. økonomisk, støtte skole-hjem samarbejdet og at arrangere gammel elevfest. Se mere her
 • Fester
  Skolen afholder ca. 5 fester om året, heriblandt puttefest, gallafest og gammel elevfest.
 • Gammel elevfest
  Hvert år bliver der afholdt gammel elevfest på skolen. Her har ”gamle” elever mulighed for at gense deres ”gamle” klassekammerater og lærere.
 • Studentermiddag:
  Dagen før dimissionen bliver vores studenter inviteret til middag på skolen. Her er der mulighed for at takke deres lærere og der er som regel også lidt underholdning.
 • Hyttetur
  Under intro ugen kommer alle 1.g’ere på en hyttetur sammen med deres klassekammerater og skolens tutorer.
 • Julehygge.
  Sidste skoledag inden juleferien starter vi altid dagen med fælles morgenbrød i kantinen, og derefter går turen til Brøndbyvester Kirke til en kort jule gudstjeneste. Efter dette får eleverne mulighed for at baske skolens lærere i vores lille jule volleyturnering. 
 • Lektieværksted
  Vi holder som regel lektieværksted min. 2 gange om ugen. Her kan du sammen med elever og lærere få vejledning til lektierne indenfor de naturvidenskabelige og sproglige fag.
 • Morgensamling
  1 gang om måneden afholder vi morgensamling for hele skolen. Her vil der være nogle praktiske informationer og til sidst vil der være et underholdende indslag, som eleverne på skift står for.
 • Linjeidræt
  Brøndby gymnasium tilbyder vores elever professionel træning i fodbold, håndbold og dans 2 morgener om ugen som supplement til klubtræningen og uden for fagrækken. Tilbuddet er frivilligt
 • Sportsfestival
  Hvert år i oktober måned afholder vi en sportsfestival, hvor 4. klasser fra Brøndby Kommunes folkeskoler afprøver kræfter med lidt utraditionelle sportsgrene og får en super sjov og aktiv dag. Det er vores 2.g klasse, som står for dette arrangement.
 • Studietur
  Vores elever kommer på studietur med deres klasse og lærere. Denne tur ligger i foråret, når de går i 2.g.
 • 1 skoledag i december måned
  bliver der altid serveret risengrød til frokost. Derefter bliver der hygget med klippe/klistre, så klasselokalerne kan blive pyntet. Der kåres 'bedst pyntet klasselokale' med tilhørende præmie.
 • Pyjamas Movie Night
  I november måned bliver der holdt old-film aften med overnatning for 3.g'erne
 • Fodbold!
  Mini fodboldturnering: Vores elever arrangerer og afholder en mini fodboldturnering, hvor klasser og lærere dyster mod hinanden. Denne foregår i december måned. Derudover tager vi også afsted til pige- og drengefodboldturnering.
 • Mini håndboldturnering
  1 gang om året omkring april/maj måned afholdes der en mini håndboldturnering for elever og lærere.
 • Små 3-dages ture.
  Kan f.eks. være kanosejlads eller overlevelsestur i vestjylland.
 • Operation Dagsværk
  BG's elever støtter selvfølgelig op omkring Operation Dagsværk.
 • Idrætsdag.
  Eleverne prøver kræfter af med længde- og højdespring, kuglekast m.m. og har mulighed for at blive rekordindehaver.
 • Elevaktivitetsdag.
  Underholdende dag fyldt med udfordringer arrangeret af eleverne med Elevrådet som tovholder.